ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ../add_file/ข้อมูลระบบ
ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บทความใหม่../add_file/บทความใหม่
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2}../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}
ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : fayQSlWWed105918.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์รณรงค์งดเผาตอซังและวัสดุทางการเกษตร เพื่อลดปัญหา ฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์รณรงค์งดเผาตอซังและวัสดุทางการเกษตร เพื่อลดปัญหา ฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 ../add_file/ประชาสัมพันธ์รณรงค์งดเผาตอซังและวัสดุทางการเกษตร เพื่อลดปัญหา ฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5
ชื่อไฟล์ : ขอข้อมูล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอข้อมูล../add_file/ขอข้อมูล
ชื่อไฟล์ : เข้ามาเยี่ยมชมครับ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เข้ามาเยี่ยมชมครับ../add_file/เข้ามาเยี่ยมชมครับ
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ : w3-animate-opacity file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: w3-animate-opacity../add_file/w3-animate-opacity
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ :

   

องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง 

อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160

โทร 045-210652 แฟกซ์ 045-210376 

www.khamkhrang.go.th

   

องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง 

อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160

โทร 045-210652 แฟกซ์ 045-210376 

www.khamkhrang.go.th

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

   

องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง 

อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160

โทร 045-210652 แฟกซ์ 045-210376 

www.khamkhrang.go.th

../add_file/

   

องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง 

อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160

โทร 045-210652 แฟกซ์ 045-210376 

www.khamkhrang.go.th


ชื่อไฟล์ : HONNGBqFri122405.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf


ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ : เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ../add_file/เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : k98a78YMon22422.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินกรมธนารักษ์ประเภทโฉนด ประจำปี พ.ศ.2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินกรมธนารักษ์ประเภทโฉนด ประจำปี พ.ศ.2564../add_file/ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินกรมธนารักษ์ประเภทโฉนด ประจำปี พ.ศ.2564
ชื่อไฟล์ : hsfwkvOTue30216.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินกรมธนารักษ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดิน และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.3ก.) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินกรมธนารักษ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดิน และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.3ก.)../add_file/ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินกรมธนารักษ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดิน และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.3ก.)
ชื่อไฟล์ : uNKnxAWTue30305.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์กรมธนารักษ์ ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจังหวัดอุบลราชธานี (2559-2562) ประจำปี 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์กรมธนารักษ์ ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจังหวัดอุบลราชธานี (2559-2562) ประจำปี 2564../add_file/ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์กรมธนารักษ์ ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจังหวัดอุบลราชธานี (2559-2562) ประจำปี 2564
ชื่อไฟล์ : aRVc46YWed94408.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564-2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564-2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 )../add_file/ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564-2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 )
ชื่อไฟล์ : 98UxbPCWed105705.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : แผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ปี 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ปี 2563../add_file/แผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ปี 2563
ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน


ชื่อไฟล์ :
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
../add_file/

ชื่อไฟล์ : คำถาม : ตอบ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำถาม : ตอบ :../add_file/คำถาม : ตอบ :
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเรา


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...
ชื่อไฟล์ : วิสัยทัศน์-พันธกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติครม.ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ดังนี้ ข้อมูลทั่วไป วิสัยทัศน์(Vison) “ เกษตรกรรมปลอดสาร พื้นฐานดี เพิ่มทวีรายได้ ก้าวไกลเทคโนโลยี มากมีคุณธรรม ก้าวล้ำการพัฒนา” พันธกิจ หรือภารกิจ (Misson) “พัฒนาชุมชน สร้างกลุ่มอาชีพ เพิ่มพูนผลผลิต สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข็มแข็ง การคมนาคมสะดวก น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก ประชาชนอยู่ดีมีสุข ” ยุทธศาสตร์ 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงพื้นฐาน 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิสัยทัศน์-พันธกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติครม.ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ดังนี้ ข้อมูลทั่วไป วิสัยทัศน์(Vison) “ เกษตรกรรมปลอดสาร พื้นฐานดี เพิ่มทวีรายได้ ก้าวไกลเทคโนโลยี มากมีคุณธรรม ก้าวล้ำการพัฒนา” พันธกิจ หรือภารกิจ (Misson) “พัฒนาชุมชน สร้างกลุ่มอาชีพ เพิ่มพูนผลผลิต สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข็มแข็ง การคมนาคมสะดวก น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก ประชาชนอยู่ดีมีสุข ” ยุทธศาสตร์ 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงพื้นฐาน 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว../add_file/วิสัยทัศน์-พันธกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติครม.ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ดังนี้ ข้อมูลทั่วไป วิสัยทัศน์(Vison) “ เกษตรกรรมปลอดสาร พื้นฐานดี เพิ่มทวีรายได้ ก้าวไกลเทคโนโลยี มากมีคุณธรรม ก้าวล้ำการพัฒนา” พันธกิจ หรือภารกิจ (Misson) “พัฒนาชุมชน สร้างกลุ่มอาชีพ เพิ่มพูนผลผลิต สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข็มแข็ง การคมนาคมสะดวก น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก ประชาชนอยู่ดีมีสุข ” ยุทธศาสตร์ 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงพื้นฐาน 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประวัติบ้านคำครั่ง ผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ นายอ่อน บุญมา ปี พ.ศ. 2478-2483 เวลา 4 ปี คนที่สองชื่อ นายสอน เสตรา ในปี พ.ศ.2498 ได้ขึ้นตรงกับอำเภอเดชอุดม ตำบลกุดประทาย ซึ่งอยู่ในการดูแลรับผิดชอบของกำนั้น ตำบลกุดประทาย ชื่อ นายสอน เซ่นเกด ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ได้รับการยกฐานะ เป็นตำบลคำครั่งแยกการปกครองออกมาจากอำเภอเดชอุดมและตำบลกุดประทายผู้ดูแลและบริหาร มีดังนี้ 1.กำนันคนแรก ชื่อ นายสอน เสตรา ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ.2499 จนเกษียนในปี พ.ศ.2526 รวมระยะเวลา 26 ปี 2. นายเรียน หอมหวน ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ.2526 จนเกษียนในปี พ.ศ.2535 รวมระยะเวลา 7 ปี 3. นายสมชิต พรมจันทร์ ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ.2535 จนเกษียนในปี พ.ศ.2548 รวมระยะเวลา 12 ปี 4. นายสมคิด สีดา ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ.2548 จนเกษียนในปี พ.ศ.2551 รวมระยะเวลา 4 ปี 5. นายชดา ดวงทอง ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ.2551 จนถึงปัจจุบัน สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 16 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 3 เดือนมีนาคมพ.ศ.2550 และปรับยกฐานะเป็น อบต.ขนาดกลาง เมื่อวันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2551 องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ได้ก่อสร้างอาคารที่ทำการอย่างถาวร ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอาคารชั้นเดียวในพื้นที่รวม 5 ไร่ ตราสัญลักษณ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เป็นรูบต้นไม้ยืนต้นที่ประชาชนเรียกว่า ครั่งซึ่งป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งสภาพภูมิประเทศสภาพภูมิอากาศโครงสร้างพื้นฐานด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประวัติบ้านคำครั่ง ผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ นายอ่อน บุญมา ปี พ.ศ. 2478-2483 เวลา 4 ปี คนที่สองชื่อ นายสอน เสตรา ในปี พ.ศ.2498 ได้ขึ้นตรงกับอำเภอเดชอุดม ตำบลกุดประทาย ซึ่งอยู่ในการดูแลรับผิดชอบของกำนั้น ตำบลกุดประทาย ชื่อ นายสอน เซ่นเกด ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ได้รับการยกฐานะ เป็นตำบลคำครั่งแยกการปกครองออกมาจากอำเภอเดชอุดมและตำบลกุดประทายผู้ดูแลและบริหาร มีดังนี้ 1.กำนันคนแรก ชื่อ นายสอน เสตรา ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ.2499 จนเกษียนในปี พ.ศ.2526 รวมระยะเวลา 26 ปี 2. นายเรียน หอมหวน ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ.2526 จนเกษียนในปี พ.ศ.2535 รวมระยะเวลา 7 ปี 3. นายสมชิต พรมจันทร์ ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ.2535 จนเกษียนในปี พ.ศ.2548 รวมระยะเวลา 12 ปี 4. นายสมคิด สีดา ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ.2548 จนเกษียนในปี พ.ศ.2551 รวมระยะเวลา 4 ปี 5. นายชดา ดวงทอง ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ.2551 จนถึงปัจจุบัน สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 16 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 3 เดือนมีนาคมพ.ศ.2550 และปรับยกฐานะเป็น อบต.ขนาดกลาง เมื่อวันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2551 องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ได้ก่อสร้างอาคารที่ทำการอย่างถาวร ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอาคารชั้นเดียวในพื้นที่รวม 5 ไร่ ตราสัญลักษณ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เป็นรูบต้นไม้ยืนต้นที่ประชาชนเรียกว่า ครั่งซึ่งป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งสภาพภูมิประเทศสภาพภูมิอากาศโครงสร้างพื้นฐานด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประวัติบ้านคำครั่ง ผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ นายอ่อน บุญมา ปี พ.ศ. 2478-2483 เวลา 4 ปี คนที่สองชื่อ นายสอน เสตรา ในปี พ.ศ.2498 ได้ขึ้นตรงกับอำเภอเดชอุดม ตำบลกุดประทาย ซึ่งอยู่ในการดูแลรับผิดชอบของกำนั้น ตำบลกุดประทาย ชื่อ นายสอน เซ่นเกด ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ได้รับการยกฐานะ เป็นตำบลคำครั่งแยกการปกครองออกมาจากอำเภอเดชอุดมและตำบลกุดประทายผู้ดูแลและบริหาร มีดังนี้ 1.กำนันคนแรก ชื่อ นายสอน เสตรา ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ.2499 จนเกษียนในปี พ.ศ.2526 รวมระยะเวลา 26 ปี 2. นายเรียน หอมหวน ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ.2526 จนเกษียนในปี พ.ศ.2535 รวมระยะเวลา 7 ปี 3. นายสมชิต พรมจันทร์ ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ.2535 จนเกษียนในปี พ.ศ.2548 รวมระยะเวลา 12 ปี 4. นายสมคิด สีดา ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ.2548 จนเกษียนในปี พ.ศ.2551 รวมระยะเวลา 4 ปี 5. นายชดา ดวงทอง ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ.2551 จนถึงปัจจุบัน สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 16 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 3 เดือนมีนาคมพ.ศ.2550 และปรับยกฐานะเป็น อบต.ขนาดกลาง เมื่อวันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2551 องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ได้ก่อสร้างอาคารที่ทำการอย่างถาวร ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอาคารชั้นเดียวในพื้นที่รวม 5 ไร่ ตราสัญลักษณ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เป็นรูบต้นไม้ยืนต้นที่ประชาชนเรียกว่า ครั่งซึ่งป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งสภาพภูมิประเทศสภาพภูมิอากาศโครงสร้างพื้นฐานด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ชื่อไฟล์ :

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

../add_file/


ชื่อไฟล์ : การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization ) ความหมายของ "การจัดการความรู้" (Knowledge Management: KM) การจัดการความรู้ หรือ KM ซึ่งที่ย่อมาจากคำว่า “Knowledge Management” คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือ เอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็ นผู้รู้ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภา พ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด (อ้างอิงจาก สำนักงาน ก.พ.ร.) KM ไม่ใช่เป้าหมาย แต่เป็นเครื่องมือ ที่จะช่วยให้มีการสร้าง รวบรวม จัดระบบ เผยแพร่ ถ่ายโอนความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน สถานการณ์ต่างๆ ได้ทันเวลา และทันเหตุการณ์ จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของคนในองค์กรมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization ) ความหมายและรูปแบบของความรู้ ความรู้ คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษา เล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะความเข้าใจ หรือ สารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือ การปฏิบัติ องค์วิชาในแต่ละสาขา (ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) รูปแบบของความรู้ มี 2 ประเภท คือ 1. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ เอกสาร กฏระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน สื่อต่างๆ เช่น VCD DVD Internet เทป เป็นต้น และบางครั้งเรียกว่า ความรู้แบบรูปธรรม 2. ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่า ง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูด หรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ ประสบการณ์ แนวความคิด บางครั้งจึงเรียกว่า ความรู้แบบนามธรรม การกำหนดขอบเขตและเป้าหมายของการจัดการความรู้ ก่อนที่จะมี จัดการความรู้ หรือทำ KM จะต้องมีการกำหนดขอบเขต และเป้าหมาย KM ก่อน ซึ่ง ขอบเขต KM เป็นหัวเรื่องกว้าง ๆของความรู้ที่จำเป็นและสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนบริห ารราชการแผ่นดิน ซึ่งต้องการจะนำมากำหนดเป้าหมาย KM ซึ่งแต่ละองค์กรสามารถใช้แนวทาง ในการกำหนดขอบเขตและเป้าหมาย KM เพื่อจัดทำแผนการจัดการความรู้ขององค์กร ได้ 4 แนวทาง คือ แนวทางที่ 1 เป็นความรู้ที่จำเป็นและสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร แนวทางที่ 2 เป็นความรู้ที่สำคัญต่อองค์กร เช่น ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า ประสบการณ์ความรู้ที่สั่งสมมา แนวทางที่ 3 เป็นปัญหาที่องค์กรประสบอยู่ และสามารถนำ KM มาช่วยได้ แนวทางที่ 4 เป็นแนวทางผสมกันระหว่างแนวทางที่ 1 , 2 หรือ 3 หรือจะเป็นแนวทางอื่นที่องค์กรเห็นว่าเหมาะสม แนวทางการตัดสินใจเลือกขอบเขต KM การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM อาจใช้แนวทางต่อไปนี้ มาช่วยในการตัดสินใจว่า ขอบเขต KM ใดที่องค์กรจะคัดเลือกมาจัดทำแผนการจัดการความรู้ขององค์กร เช่น 1.ความสอดคล้องกับทิศทางและประเด็นยุทธศาสตร์ในระดับของหน่วยงานต นเอง 2.ทำให้เกิดการปรับปรุงที่เห็นได้ชัดเจน หรือเป็นรูปธรรม 3.มีโอกาสทำได้สำเร็จสูง (โดยพิจารณาจากความพร้อมด้านคน งบประมาณ เทคโนโลยี วัฒนธรรมองค์กร ระยะเวลาดำเนินงาน ฯลฯ) 4.เป็นเรื่องที่ต้องทำ คนส่วนใหญ่ในองค์กรต้องการให้ทำ 5.เป็นเรื่องที่ผู้บริหารให้การสนับสนุน 6.เป็นความรู้ที่ต้องนำมาจัดการอย่างเร่งด่วน 7.แนวทางอื่น ๆ ที่องค์กรเห็นว่าเหมาะสม กระบวนการจัดการความรู้ และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ กระบวนการจัดการความรู้ ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. และสถานบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เสนอให้ส่วนราชการนำมาจัดทำแผนการจัดการความรู้ และสอดคล้องกับขอบเขตและเป้าหมาย KM ขององค์กร มี 2 แนวคิด คือ 1.แนวคิดเรื่องกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 2.แนวคิดเรื่องกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 1. แนวคิดเรื่องกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) เป็นกระบวนการแบบหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ทำ ให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1.การบ่งชี้ความรู้ คือ การค้นหาและระบุให้ได้ว่า การที่องค์กรจะบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กร และ คนในองค์กรจำเป็นต้องรู้อะไรบ้าง ขณะนี้มีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด เช่น อยู่ในเอกสาร ฐานความรู้ หนังสือเวียน หรือในตัวบุคคล และอยู่ที่ใครบ้าง เป็นต้น 2.การสร้างและแสวงหาความรู้ โดยการสร้างความรู้ใหม่ที่จำเป็นต่อองค์กร การแสวงหาความรู้จากภายนอกองค์กร ( องค์กรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความรู้ที่ต้องการเป็นพิเศษ) การรักษาความรู้เก่าที่มีอยู่และยังเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ตลอดจนการกำจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว เป็นต้น 3.การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ คือ การวางโครงสร้างความรู้ในองค์กรเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเก็บค วามรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต 4.การประมวลและกลั่นกรองความรู้ คือ การปรับปรุงเอกสาร โปรแกรมการจัดเก็บเอกสารให้เป็นมาตรฐาน โดยใช้รูปแบบและเนื้อหาเดียวกัน และปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำความรู้ไปใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 5.การเข้าถึงความรู้ คือ การกำหนดรูปแบบและวิธีการที่จะทำให้คนในองค์กร สามารถเข้าถึงความรู้ได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม การทำหนังสือเวียน การจัดทำ Website Web Board เป็นต้น 6.การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ การที่คนในองค์กรนำความรู้ที่มีอยู่มาแลกเปลี่ยนกัน ทั้งในรูปแบบที่จับต้องได้ เช่น เอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ Intranet หรือในรูปแบบที่ไม่สามารถจับต้องได้ เช่น การจัดทีมข้ามสายงาน การจัดกิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม การจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ การใช้ระบบพี่เลี้ยงเพื่อสอนงาน การสับเปลี่ยนสายงาน การยืมตัว และการจัดเวทีความคิดเห็น เป็นต้น 7.การเรียนรู้ คือ การที่คนในองค์กรนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาในรูปแบบและวิธีการต่ าง ๆ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ และนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ในองค์กร 2. แนวคิดเรื่องกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) เป็นกรอบแนวคิดแบบหนึ่งเพื่อให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภ ายในองค์กร ได้มุ่งเน้นถึงปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 1.การเตรียมความพร้อมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในองค์ก ร คือ ก ารเน้นให้ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการความรู้ การแก้ไขกฎระเบียบให้มีความยืดหยุ่น การสร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างให้โอกาสพนักงานแสดงความคิดเห็น และการส่งเสริมการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เช่น การประกาศนโยบายการจัดการความรู้ให้ทุกคนทราบ เป็นต้น 2.การสื่อสาร เพื่อทำให้ทุกคนในองค์กรอยากให้ความร่วมมือในการจัดการความรู้ใ นองค์กร โดยการเน้นทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะทำ ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน และแต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร ผ่านช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง เช่น จดหมายเวียน E-Mail Intranet เป็นต้น 3.กระบวนการและเครื่องมือ เพื่อทำให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลความรู้ในองค์กร และสามารถเข้าถึง ค้นหาและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ง่าย สะดวก รวดเร็วมากขึ้น โดยเน้นการพิจารณาความเหมาะสมกับชนิดของความรู้ ลักษณะขนาดสถานที่ตั้งองค์กร ลักษณะการทำงาน วัฒนธรรมองค์กร และทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น หากเป็นความรู้ที่เป็นเอกสาร จับต้องได้ อาจใช้หนังสือเวียน หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงความรู้ แต่ถ้าหากเป็นความรู้ที่ต้องใช้ประสบการณ์ หรือใช้ประสาทสัมผัส อาจใช้การสอนงานระหว่างทำงาน หรือประสบการณ์โดยตรงเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงความรู้ เป็นต้น 4การฝึกอบรมและการเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญและหลักการของการจั ดการความรู้ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องเกี่ยวกับการกำหนดเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ และการประเมินผลและการปรับปรุงการฝึกอบรม / การเรียนรู้ ซึ่งตัวอย่างหลักสูตร ได้แก่ KM Implementation ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (COP) การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม การใช้ IT เป็นต้น 5.การวัดผล เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ และนำผลของการวัดมาปรับปรุงแผนและการดำเนินการให้ดีขึ้น ตลอดจนนำผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับให้เห็น ประโยชน์ของการจัดการความรู้ 6.การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องด้านความต้องการของบุคลากร แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว การบูรณาการกับระบบที่มีอยู่ การปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ทำในแต่ละช่วงเวลา แผนการจัดการความรู้ ... กุญแจสู่ความสำเร็จในการจัดการความรู้ในองค์กร แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เป็นแผนงานที่แสดงถึงรายละเอียดการดำเนินงานของกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย (Desire State) ที่กำหนด ขั้นตอนการจัดทำแผน KM (อ้างอิงจากคู่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู้ โดย สำนักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ) 1.องค์กรจะต้องมีการกำหนดขอบเขตการจัดการความรู้ หรือ ขอบเขต KM (KM Focus Area) และเป้าหมาย KM (Desire State) ที่องค์กรต้องการเลือกทำ และต้องการจัดการความรู้ที่จำเป็นต้องมีในกระบวนงาน (Work Process) เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร 2.เมื่อองค์กรได้ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของขอบเขต KM (KM Focus Area) และเป้าหมาย KM (Desired State)แล้ว ให้นำหัวข้อเป้าหมาย KM ที่องค์กรต้องทำ มาจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) โดยการจัดทำแผนจะขึ้นอยู่กับความพร้อมขององค์กรที่ทำให้เป้าหมา ย KM บรรลุผลสำเร็จ โดยการประเมินองค์กรของตนเองก่อนจัดทำแผน KM 3.การประเมินองค์กรของตนเองเรื่องการจัดการความรู้ เป็นกระบวนการที่ทำให้ทราบถึงความพร้อม (จุดอ่อน - จุดแข็ง / โอกาส - อุปสรรค) ในเรื่องการจัดการความรู้ และนำผลการประเมินดังกล่าวมาใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการจัดทำแ ผน KM ให้ สอดรับกับเป้าหมาย KM ที่เลือกไว้ โดยองค์กรสามารถเลือกวิธีการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการ ความรู้ที่เหมาะสมกับองค์กร ได้ดังนี้ 1.ใช้วิธีการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ KMAT (The Knowledge Management Assessment Tool : KMAT) ซึ่งเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการประเมินองค์กรตนเองในเร ื่องการจัดการความรู้ และให้ข้อมูลกับองค์กรว่ามีจุดอ่อน-จุดแข็ง / โอกาส-อุปสรรค ในการจัดการความรู้เรื่องใดบ้าง โดยเครื่องมือนี้แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ หมวด 1 กระบวนการจัดการความรู้ หมวด 2 ภาวะผู้นำ หมวด 3 วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู้ หมวด 4 เทคโนโลยีการจัดการความรู้ หมวด 5 การวัดผลการจัดการความรู้ 2.ใช้วิธีอื่น ๆ ในการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ เช่น แบบสอบถาม รายงานผลการวิเคราะห์องค์กร เป็นต้น การประเมินองค์กรตนเองดังกล่าว จะต้องเป็นการระดมสมองกันภายในองค์กรเอง โดยอย่างน้อยจะต้องมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามขอ บเขต KM และเป้าหมาย KM เข้าร่วมการประเมินองค์กรด้วย ผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินตนเองเรื่องการจัดการความรู้ จะต้องเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนกับขอบเขต KM และเป้าหมาย KM ซึ่งจะทำให้การจัดทำแผนการจัดการความรู้สามารถสอดรับกับผลลัพธ์ ที่ได้จากการประเมิน และส่งผลให้เป้าหมาย KM บรรลุผลสำเร็จตามแผนที่กำหนด 4.นำผลการประเมินตนเองที่ได้ มาจัดทำแผนการจัดการความรู้ หรือ แผน KM ตามกระบวนการจัดการความรู้ และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยให้ระบุถึง 1.กิจกรรมต่าง ๆ ตาม กระบวนการจัดการความรู้ (7ขั้นตอน) และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (6 องค์ประกอบ) 2.วิธีการสู่ความสำเร็จ 3.ตัวชี้วัดความสำเร็จ 4.เป้าหมาย 5.วัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ 6.งบประมาณดำเนินการ 7.ผู้รับผิดชอบการดำเนินการ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำ แผนการจัดการความรู้ โดยมีการกำหนดขอบเขต KM หรือกำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเพื่อ สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ดังนี้ แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 มุ่งเน้นการจัดการความรู้เกี่ยวกับ 1."การส่งเสริม อปท. ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เชื่อมโยงกับแผนชุมชน" แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 มุ่งเน้นการจัดการความรู้เกี่ยวกับ 1."การส่งเสริม อปท. ในการดำเนินการตามโครงการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน" 2."การตรวจติดตามการจัดระบบควบคุมภายในของ อปท. ตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง" file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization ) ความหมายของ "การจัดการความรู้" (Knowledge Management: KM) การจัดการความรู้ หรือ KM ซึ่งที่ย่อมาจากคำว่า “Knowledge Management” คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือ เอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็ นผู้รู้ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภา พ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด (อ้างอิงจาก สำนักงาน ก.พ.ร.) KM ไม่ใช่เป้าหมาย แต่เป็นเครื่องมือ ที่จะช่วยให้มีการสร้าง รวบรวม จัดระบบ เผยแพร่ ถ่ายโอนความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน สถานการณ์ต่างๆ ได้ทันเวลา และทันเหตุการณ์ จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของคนในองค์กรมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization ) ความหมายและรูปแบบของความรู้ ความรู้ คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษา เล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะความเข้าใจ หรือ สารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือ การปฏิบัติ องค์วิชาในแต่ละสาขา (ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) รูปแบบของความรู้ มี 2 ประเภท คือ 1. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ เอกสาร กฏระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน สื่อต่างๆ เช่น VCD DVD Internet เทป เป็นต้น และบางครั้งเรียกว่า ความรู้แบบรูปธรรม 2. ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่า ง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูด หรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ ประสบการณ์ แนวความคิด บางครั้งจึงเรียกว่า ความรู้แบบนามธรรม การกำหนดขอบเขตและเป้าหมายของการจัดการความรู้ ก่อนที่จะมี จัดการความรู้ หรือทำ KM จะต้องมีการกำหนดขอบเขต และเป้าหมาย KM ก่อน ซึ่ง ขอบเขต KM เป็นหัวเรื่องกว้าง ๆของความรู้ที่จำเป็นและสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนบริห ารราชการแผ่นดิน ซึ่งต้องการจะนำมากำหนดเป้าหมาย KM ซึ่งแต่ละองค์กรสามารถใช้แนวทาง ในการกำหนดขอบเขตและเป้าหมาย KM เพื่อจัดทำแผนการจัดการความรู้ขององค์กร ได้ 4 แนวทาง คือ แนวทางที่ 1 เป็นความรู้ที่จำเป็นและสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร แนวทางที่ 2 เป็นความรู้ที่สำคัญต่อองค์กร เช่น ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า ประสบการณ์ความรู้ที่สั่งสมมา แนวทางที่ 3 เป็นปัญหาที่องค์กรประสบอยู่ และสามารถนำ KM มาช่วยได้ แนวทางที่ 4 เป็นแนวทางผสมกันระหว่างแนวทางที่ 1 , 2 หรือ 3 หรือจะเป็นแนวทางอื่นที่องค์กรเห็นว่าเหมาะสม แนวทางการตัดสินใจเลือกขอบเขต KM การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM อาจใช้แนวทางต่อไปนี้ มาช่วยในการตัดสินใจว่า ขอบเขต KM ใดที่องค์กรจะคัดเลือกมาจัดทำแผนการจัดการความรู้ขององค์กร เช่น 1.ความสอดคล้องกับทิศทางและประเด็นยุทธศาสตร์ในระดับของหน่วยงานต นเอง 2.ทำให้เกิดการปรับปรุงที่เห็นได้ชัดเจน หรือเป็นรูปธรรม 3.มีโอกาสทำได้สำเร็จสูง (โดยพิจารณาจากความพร้อมด้านคน งบประมาณ เทคโนโลยี วัฒนธรรมองค์กร ระยะเวลาดำเนินงาน ฯลฯ) 4.เป็นเรื่องที่ต้องทำ คนส่วนใหญ่ในองค์กรต้องการให้ทำ 5.เป็นเรื่องที่ผู้บริหารให้การสนับสนุน 6.เป็นความรู้ที่ต้องนำมาจัดการอย่างเร่งด่วน 7.แนวทางอื่น ๆ ที่องค์กรเห็นว่าเหมาะสม กระบวนการจัดการความรู้ และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ กระบวนการจัดการความรู้ ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. และสถานบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เสนอให้ส่วนราชการนำมาจัดทำแผนการจัดการความรู้ และสอดคล้องกับขอบเขตและเป้าหมาย KM ขององค์กร มี 2 แนวคิด คือ 1.แนวคิดเรื่องกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 2.แนวคิดเรื่องกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 1. แนวคิดเรื่องกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) เป็นกระบวนการแบบหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ทำ ให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1.การบ่งชี้ความรู้ คือ การค้นหาและระบุให้ได้ว่า การที่องค์กรจะบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กร และ คนในองค์กรจำเป็นต้องรู้อะไรบ้าง ขณะนี้มีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด เช่น อยู่ในเอกสาร ฐานความรู้ หนังสือเวียน หรือในตัวบุคคล และอยู่ที่ใครบ้าง เป็นต้น 2.การสร้างและแสวงหาความรู้ โดยการสร้างความรู้ใหม่ที่จำเป็นต่อองค์กร การแสวงหาความรู้จากภายนอกองค์กร ( องค์กรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความรู้ที่ต้องการเป็นพิเศษ) การรักษาความรู้เก่าที่มีอยู่และยังเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ตลอดจนการกำจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว เป็นต้น 3.การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ คือ การวางโครงสร้างความรู้ในองค์กรเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเก็บค วามรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต 4.การประมวลและกลั่นกรองความรู้ คือ การปรับปรุงเอกสาร โปรแกรมการจัดเก็บเอกสารให้เป็นมาตรฐาน โดยใช้รูปแบบและเนื้อหาเดียวกัน และปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำความรู้ไปใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 5.การเข้าถึงความรู้ คือ การกำหนดรูปแบบและวิธีการที่จะทำให้คนในองค์กร สามารถเข้าถึงความรู้ได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม การทำหนังสือเวียน การจัดทำ Website Web Board เป็นต้น 6.การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ การที่คนในองค์กรนำความรู้ที่มีอยู่มาแลกเปลี่ยนกัน ทั้งในรูปแบบที่จับต้องได้ เช่น เอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ Intranet หรือในรูปแบบที่ไม่สามารถจับต้องได้ เช่น การจัดทีมข้ามสายงาน การจัดกิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม การจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ การใช้ระบบพี่เลี้ยงเพื่อสอนงาน การสับเปลี่ยนสายงาน การยืมตัว และการจัดเวทีความคิดเห็น เป็นต้น 7.การเรียนรู้ คือ การที่คนในองค์กรนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาในรูปแบบและวิธีการต่ าง ๆ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ และนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ในองค์กร 2. แนวคิดเรื่องกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) เป็นกรอบแนวคิดแบบหนึ่งเพื่อให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภ ายในองค์กร ได้มุ่งเน้นถึงปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 1.การเตรียมความพร้อมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในองค์ก ร คือ ก ารเน้นให้ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการความรู้ การแก้ไขกฎระเบียบให้มีความยืดหยุ่น การสร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างให้โอกาสพนักงานแสดงความคิดเห็น และการส่งเสริมการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เช่น การประกาศนโยบายการจัดการความรู้ให้ทุกคนทราบ เป็นต้น 2.การสื่อสาร เพื่อทำให้ทุกคนในองค์กรอยากให้ความร่วมมือในการจัดการความรู้ใ นองค์กร โดยการเน้นทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะทำ ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน และแต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร ผ่านช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง เช่น จดหมายเวียน E-Mail Intranet เป็นต้น 3.กระบวนการและเครื่องมือ เพื่อทำให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลความรู้ในองค์กร และสามารถเข้าถึง ค้นหาและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ง่าย สะดวก รวดเร็วมากขึ้น โดยเน้นการพิจารณาความเหมาะสมกับชนิดของความรู้ ลักษณะขนาดสถานที่ตั้งองค์กร ลักษณะการทำงาน วัฒนธรรมองค์กร และทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น หากเป็นความรู้ที่เป็นเอกสาร จับต้องได้ อาจใช้หนังสือเวียน หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงความรู้ แต่ถ้าหากเป็นความรู้ที่ต้องใช้ประสบการณ์ หรือใช้ประสาทสัมผัส อาจใช้การสอนงานระหว่างทำงาน หรือประสบการณ์โดยตรงเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงความรู้ เป็นต้น 4การฝึกอบรมและการเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญและหลักการของการจั ดการความรู้ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องเกี่ยวกับการกำหนดเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ และการประเมินผลและการปรับปรุงการฝึกอบรม / การเรียนรู้ ซึ่งตัวอย่างหลักสูตร ได้แก่ KM Implementation ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (COP) การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม การใช้ IT เป็นต้น 5.การวัดผล เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ และนำผลของการวัดมาปรับปรุงแผนและการดำเนินการให้ดีขึ้น ตลอดจนนำผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับให้เห็น ประโยชน์ของการจัดการความรู้ 6.การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องด้านความต้องการของบุคลากร แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว การบูรณาการกับระบบที่มีอยู่ การปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ทำในแต่ละช่วงเวลา แผนการจัดการความรู้ ... กุญแจสู่ความสำเร็จในการจัดการความรู้ในองค์กร แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เป็นแผนงานที่แสดงถึงรายละเอียดการดำเนินงานของกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย (Desire State) ที่กำหนด ขั้นตอนการจัดทำแผน KM (อ้างอิงจากคู่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู้ โดย สำนักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ) 1.องค์กรจะต้องมีการกำหนดขอบเขตการจัดการความรู้ หรือ ขอบเขต KM (KM Focus Area) และเป้าหมาย KM (Desire State) ที่องค์กรต้องการเลือกทำ และต้องการจัดการความรู้ที่จำเป็นต้องมีในกระบวนงาน (Work Process) เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร 2.เมื่อองค์กรได้ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของขอบเขต KM (KM Focus Area) และเป้าหมาย KM (Desired State)แล้ว ให้นำหัวข้อเป้าหมาย KM ที่องค์กรต้องทำ มาจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) โดยการจัดทำแผนจะขึ้นอยู่กับความพร้อมขององค์กรที่ทำให้เป้าหมา ย KM บรรลุผลสำเร็จ โดยการประเมินองค์กรของตนเองก่อนจัดทำแผน KM 3.การประเมินองค์กรของตนเองเรื่องการจัดการความรู้ เป็นกระบวนการที่ทำให้ทราบถึงความพร้อม (จุดอ่อน - จุดแข็ง / โอกาส - อุปสรรค) ในเรื่องการจัดการความรู้ และนำผลการประเมินดังกล่าวมาใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการจัดทำแ ผน KM ให้ สอดรับกับเป้าหมาย KM ที่เลือกไว้ โดยองค์กรสามารถเลือกวิธีการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการ ความรู้ที่เหมาะสมกับองค์กร ได้ดังนี้ 1.ใช้วิธีการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ KMAT (The Knowledge Management Assessment Tool : KMAT) ซึ่งเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการประเมินองค์กรตนเองในเร ื่องการจัดการความรู้ และให้ข้อมูลกับองค์กรว่ามีจุดอ่อน-จุดแข็ง / โอกาส-อุปสรรค ในการจัดการความรู้เรื่องใดบ้าง โดยเครื่องมือนี้แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ หมวด 1 กระบวนการจัดการความรู้ หมวด 2 ภาวะผู้นำ หมวด 3 วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู้ หมวด 4 เทคโนโลยีการจัดการความรู้ หมวด 5 การวัดผลการจัดการความรู้ 2.ใช้วิธีอื่น ๆ ในการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ เช่น แบบสอบถาม รายงานผลการวิเคราะห์องค์กร เป็นต้น การประเมินองค์กรตนเองดังกล่าว จะต้องเป็นการระดมสมองกันภายในองค์กรเอง โดยอย่างน้อยจะต้องมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามขอ บเขต KM และเป้าหมาย KM เข้าร่วมการประเมินองค์กรด้วย ผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินตนเองเรื่องการจัดการความรู้ จะต้องเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนกับขอบเขต KM และเป้าหมาย KM ซึ่งจะทำให้การจัดทำแผนการจัดการความรู้สามารถสอดรับกับผลลัพธ์ ที่ได้จากการประเมิน และส่งผลให้เป้าหมาย KM บรรลุผลสำเร็จตามแผนที่กำหนด 4.นำผลการประเมินตนเองที่ได้ มาจัดทำแผนการจัดการความรู้ หรือ แผน KM ตามกระบวนการจัดการความรู้ และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยให้ระบุถึง 1.กิจกรรมต่าง ๆ ตาม กระบวนการจัดการความรู้ (7ขั้นตอน) และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (6 องค์ประกอบ) 2.วิธีการสู่ความสำเร็จ 3.ตัวชี้วัดความสำเร็จ 4.เป้าหมาย 5.วัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ 6.งบประมาณดำเนินการ 7.ผู้รับผิดชอบการดำเนินการ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำ แผนการจัดการความรู้ โดยมีการกำหนดขอบเขต KM หรือกำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเพื่อ สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ดังนี้ แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 มุ่งเน้นการจัดการความรู้เกี่ยวกับ 1."การส่งเสริม อปท. ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เชื่อมโยงกับแผนชุมชน" แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 มุ่งเน้นการจัดการความรู้เกี่ยวกับ 1."การส่งเสริม อปท. ในการดำเนินการตามโครงการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน" 2."การตรวจติดตามการจัดระบบควบคุมภายในของ อปท. ตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง"../add_file/การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization ) ความหมายของ "การจัดการความรู้" (Knowledge Management: KM) การจัดการความรู้ หรือ KM ซึ่งที่ย่อมาจากคำว่า “Knowledge Management” คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือ เอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็ นผู้รู้ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภา พ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด (อ้างอิงจาก สำนักงาน ก.พ.ร.) KM ไม่ใช่เป้าหมาย แต่เป็นเครื่องมือ ที่จะช่วยให้มีการสร้าง รวบรวม จัดระบบ เผยแพร่ ถ่ายโอนความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน สถานการณ์ต่างๆ ได้ทันเวลา และทันเหตุการณ์ จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของคนในองค์กรมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization ) ความหมายและรูปแบบของความรู้ ความรู้ คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษา เล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะความเข้าใจ หรือ สารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือ การปฏิบัติ องค์วิชาในแต่ละสาขา (ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) รูปแบบของความรู้ มี 2 ประเภท คือ 1. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ เอกสาร กฏระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน สื่อต่างๆ เช่น VCD DVD Internet เทป เป็นต้น และบางครั้งเรียกว่า ความรู้แบบรูปธรรม 2. ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่า ง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูด หรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ ประสบการณ์ แนวความคิด บางครั้งจึงเรียกว่า ความรู้แบบนามธรรม การกำหนดขอบเขตและเป้าหมายของการจัดการความรู้ ก่อนที่จะมี จัดการความรู้ หรือทำ KM จะต้องมีการกำหนดขอบเขต และเป้าหมาย KM ก่อน ซึ่ง ขอบเขต KM เป็นหัวเรื่องกว้าง ๆของความรู้ที่จำเป็นและสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนบริห ารราชการแผ่นดิน ซึ่งต้องการจะนำมากำหนดเป้าหมาย KM ซึ่งแต่ละองค์กรสามารถใช้แนวทาง ในการกำหนดขอบเขตและเป้าหมาย KM เพื่อจัดทำแผนการจัดการความรู้ขององค์กร ได้ 4 แนวทาง คือ แนวทางที่ 1 เป็นความรู้ที่จำเป็นและสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร แนวทางที่ 2 เป็นความรู้ที่สำคัญต่อองค์กร เช่น ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า ประสบการณ์ความรู้ที่สั่งสมมา แนวทางที่ 3 เป็นปัญหาที่องค์กรประสบอยู่ และสามารถนำ KM มาช่วยได้ แนวทางที่ 4 เป็นแนวทางผสมกันระหว่างแนวทางที่ 1 , 2 หรือ 3 หรือจะเป็นแนวทางอื่นที่องค์กรเห็นว่าเหมาะสม แนวทางการตัดสินใจเลือกขอบเขต KM การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM อาจใช้แนวทางต่อไปนี้ มาช่วยในการตัดสินใจว่า ขอบเขต KM ใดที่องค์กรจะคัดเลือกมาจัดทำแผนการจัดการความรู้ขององค์กร เช่น 1.ความสอดคล้องกับทิศทางและประเด็นยุทธศาสตร์ในระดับของหน่วยงานต นเอง 2.ทำให้เกิดการปรับปรุงที่เห็นได้ชัดเจน หรือเป็นรูปธรรม 3.มีโอกาสทำได้สำเร็จสูง (โดยพิจารณาจากความพร้อมด้านคน งบประมาณ เทคโนโลยี วัฒนธรรมองค์กร ระยะเวลาดำเนินงาน ฯลฯ) 4.เป็นเรื่องที่ต้องทำ คนส่วนใหญ่ในองค์กรต้องการให้ทำ 5.เป็นเรื่องที่ผู้บริหารให้การสนับสนุน 6.เป็นความรู้ที่ต้องนำมาจัดการอย่างเร่งด่วน 7.แนวทางอื่น ๆ ที่องค์กรเห็นว่าเหมาะสม กระบวนการจัดการความรู้ และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ กระบวนการจัดการความรู้ ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. และสถานบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เสนอให้ส่วนราชการนำมาจัดทำแผนการจัดการความรู้ และสอดคล้องกับขอบเขตและเป้าหมาย KM ขององค์กร มี 2 แนวคิด คือ 1.แนวคิดเรื่องกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 2.แนวคิดเรื่องกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 1. แนวคิดเรื่องกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) เป็นกระบวนการแบบหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ทำ ให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1.การบ่งชี้ความรู้ คือ การค้นหาและระบุให้ได้ว่า การที่องค์กรจะบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กร และ คนในองค์กรจำเป็นต้องรู้อะไรบ้าง ขณะนี้มีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด เช่น อยู่ในเอกสาร ฐานความรู้ หนังสือเวียน หรือในตัวบุคคล และอยู่ที่ใครบ้าง เป็นต้น 2.การสร้างและแสวงหาความรู้ โดยการสร้างความรู้ใหม่ที่จำเป็นต่อองค์กร การแสวงหาความรู้จากภายนอกองค์กร ( องค์กรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความรู้ที่ต้องการเป็นพิเศษ) การรักษาความรู้เก่าที่มีอยู่และยังเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ตลอดจนการกำจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว เป็นต้น 3.การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ คือ การวางโครงสร้างความรู้ในองค์กรเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเก็บค วามรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต 4.การประมวลและกลั่นกรองความรู้ คือ การปรับปรุงเอกสาร โปรแกรมการจัดเก็บเอกสารให้เป็นมาตรฐาน โดยใช้รูปแบบและเนื้อหาเดียวกัน และปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำความรู้ไปใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 5.การเข้าถึงความรู้ คือ การกำหนดรูปแบบและวิธีการที่จะทำให้คนในองค์กร สามารถเข้าถึงความรู้ได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม การทำหนังสือเวียน การจัดทำ Website Web Board เป็นต้น 6.การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ การที่คนในองค์กรนำความรู้ที่มีอยู่มาแลกเปลี่ยนกัน ทั้งในรูปแบบที่จับต้องได้ เช่น เอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ Intranet หรือในรูปแบบที่ไม่สามารถจับต้องได้ เช่น การจัดทีมข้ามสายงาน การจัดกิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม การจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ การใช้ระบบพี่เลี้ยงเพื่อสอนงาน การสับเปลี่ยนสายงาน การยืมตัว และการจัดเวทีความคิดเห็น เป็นต้น 7.การเรียนรู้ คือ การที่คนในองค์กรนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาในรูปแบบและวิธีการต่ าง ๆ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ และนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ในองค์กร 2. แนวคิดเรื่องกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) เป็นกรอบแนวคิดแบบหนึ่งเพื่อให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภ ายในองค์กร ได้มุ่งเน้นถึงปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 1.การเตรียมความพร้อมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในองค์ก ร คือ ก ารเน้นให้ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการความรู้ การแก้ไขกฎระเบียบให้มีความยืดหยุ่น การสร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างให้โอกาสพนักงานแสดงความคิดเห็น และการส่งเสริมการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เช่น การประกาศนโยบายการจัดการความรู้ให้ทุกคนทราบ เป็นต้น 2.การสื่อสาร เพื่อทำให้ทุกคนในองค์กรอยากให้ความร่วมมือในการจัดการความรู้ใ นองค์กร โดยการเน้นทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะทำ ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน และแต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร ผ่านช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง เช่น จดหมายเวียน E-Mail Intranet เป็นต้น 3.กระบวนการและเครื่องมือ เพื่อทำให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลความรู้ในองค์กร และสามารถเข้าถึง ค้นหาและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ง่าย สะดวก รวดเร็วมากขึ้น โดยเน้นการพิจารณาความเหมาะสมกับชนิดของความรู้ ลักษณะขนาดสถานที่ตั้งองค์กร ลักษณะการทำงาน วัฒนธรรมองค์กร และทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น หากเป็นความรู้ที่เป็นเอกสาร จับต้องได้ อาจใช้หนังสือเวียน หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงความรู้ แต่ถ้าหากเป็นความรู้ที่ต้องใช้ประสบการณ์ หรือใช้ประสาทสัมผัส อาจใช้การสอนงานระหว่างทำงาน หรือประสบการณ์โดยตรงเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงความรู้ เป็นต้น 4การฝึกอบรมและการเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญและหลักการของการจั ดการความรู้ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องเกี่ยวกับการกำหนดเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ และการประเมินผลและการปรับปรุงการฝึกอบรม / การเรียนรู้ ซึ่งตัวอย่างหลักสูตร ได้แก่ KM Implementation ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (COP) การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม การใช้ IT เป็นต้น 5.การวัดผล เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ และนำผลของการวัดมาปรับปรุงแผนและการดำเนินการให้ดีขึ้น ตลอดจนนำผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับให้เห็น ประโยชน์ของการจัดการความรู้ 6.การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องด้านความต้องการของบุคลากร แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว การบูรณาการกับระบบที่มีอยู่ การปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ทำในแต่ละช่วงเวลา แผนการจัดการความรู้ ... กุญแจสู่ความสำเร็จในการจัดการความรู้ในองค์กร แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เป็นแผนงานที่แสดงถึงรายละเอียดการดำเนินงานของกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย (Desire State) ที่กำหนด ขั้นตอนการจัดทำแผน KM (อ้างอิงจากคู่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู้ โดย สำนักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ) 1.องค์กรจะต้องมีการกำหนดขอบเขตการจัดการความรู้ หรือ ขอบเขต KM (KM Focus Area) และเป้าหมาย KM (Desire State) ที่องค์กรต้องการเลือกทำ และต้องการจัดการความรู้ที่จำเป็นต้องมีในกระบวนงาน (Work Process) เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร 2.เมื่อองค์กรได้ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของขอบเขต KM (KM Focus Area) และเป้าหมาย KM (Desired State)แล้ว ให้นำหัวข้อเป้าหมาย KM ที่องค์กรต้องทำ มาจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) โดยการจัดทำแผนจะขึ้นอยู่กับความพร้อมขององค์กรที่ทำให้เป้าหมา ย KM บรรลุผลสำเร็จ โดยการประเมินองค์กรของตนเองก่อนจัดทำแผน KM 3.การประเมินองค์กรของตนเองเรื่องการจัดการความรู้ เป็นกระบวนการที่ทำให้ทราบถึงความพร้อม (จุดอ่อน - จุดแข็ง / โอกาส - อุปสรรค) ในเรื่องการจัดการความรู้ และนำผลการประเมินดังกล่าวมาใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการจัดทำแ ผน KM ให้ สอดรับกับเป้าหมาย KM ที่เลือกไว้ โดยองค์กรสามารถเลือกวิธีการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการ ความรู้ที่เหมาะสมกับองค์กร ได้ดังนี้ 1.ใช้วิธีการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ KMAT (The Knowledge Management Assessment Tool : KMAT) ซึ่งเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการประเมินองค์กรตนเองในเร ื่องการจัดการความรู้ และให้ข้อมูลกับองค์กรว่ามีจุดอ่อน-จุดแข็ง / โอกาส-อุปสรรค ในการจัดการความรู้เรื่องใดบ้าง โดยเครื่องมือนี้แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ หมวด 1 กระบวนการจัดการความรู้ หมวด 2 ภาวะผู้นำ หมวด 3 วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู้ หมวด 4 เทคโนโลยีการจัดการความรู้ หมวด 5 การวัดผลการจัดการความรู้ 2.ใช้วิธีอื่น ๆ ในการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ เช่น แบบสอบถาม รายงานผลการวิเคราะห์องค์กร เป็นต้น การประเมินองค์กรตนเองดังกล่าว จะต้องเป็นการระดมสมองกันภายในองค์กรเอง โดยอย่างน้อยจะต้องมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามขอ บเขต KM และเป้าหมาย KM เข้าร่วมการประเมินองค์กรด้วย ผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินตนเองเรื่องการจัดการความรู้ จะต้องเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนกับขอบเขต KM และเป้าหมาย KM ซึ่งจะทำให้การจัดทำแผนการจัดการความรู้สามารถสอดรับกับผลลัพธ์ ที่ได้จากการประเมิน และส่งผลให้เป้าหมาย KM บรรลุผลสำเร็จตามแผนที่กำหนด 4.นำผลการประเมินตนเองที่ได้ มาจัดทำแผนการจัดการความรู้ หรือ แผน KM ตามกระบวนการจัดการความรู้ และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยให้ระบุถึง 1.กิจกรรมต่าง ๆ ตาม กระบวนการจัดการความรู้ (7ขั้นตอน) และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (6 องค์ประกอบ) 2.วิธีการสู่ความสำเร็จ 3.ตัวชี้วัดความสำเร็จ 4.เป้าหมาย 5.วัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ 6.งบประมาณดำเนินการ 7.ผู้รับผิดชอบการดำเนินการ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำ แผนการจัดการความรู้ โดยมีการกำหนดขอบเขต KM หรือกำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเพื่อ สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ดังนี้ แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 มุ่งเน้นการจัดการความรู้เกี่ยวกับ 1."การส่งเสริม อปท. ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เชื่อมโยงกับแผนชุมชน" แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 มุ่งเน้นการจัดการความรู้เกี่ยวกับ 1."การส่งเสริม อปท. ในการดำเนินการตามโครงการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน" 2."การตรวจติดตามการจัดระบบควบคุมภายในของ อปท. ตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง"
ชื่อไฟล์ : kekli3UMon101358.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต../add_file/แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ชื่อไฟล์ : 10fgk0SFri14328.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : sZI6abkMon101658.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี ../add_file/รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี
ชื่อไฟล์ : ylW59zxMon101550.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : QRkLVsnWed33321.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 3 โครงการ จึงประชาสัมพันธ์การคำนวณราคากลางโครงการ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 3 โครงการ จึงประชาสัมพันธ์การคำนวณราคากลางโครงการ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 3 โครงการ จึงประชาสัมพันธ์การคำนวณราคากลางโครงการ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : RqT3b68Wed105527.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ../add_file/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563../add_file/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ชื่อไฟล์ : 17V4xwXTue103013.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ../add_file/รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ชื่อไฟล์ : 9kJXRUgTue102523.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ศูนย์บริการร่วม พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 30 กำหนดให้กระทรวงจะต้องจัดให้ส่วนราชการภายใน ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการประชาชน ร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการที่จะต้องปฏิบัติตามกฏหมาย หรือกฎอื่นใด ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถาม ขอทราบข้อมูล ขออนุญาต หรือขออนุมัติในเรื่องใดๆ ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ในกระทรวงเดียวกัน โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการร่วมเพียงแห่งเดียว จากแนวคิดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centered) และมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อให้การบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะนำมาซึ่งความพึงพอใจสูงสุดของผู้มาใช้บริการ โดยแนวทางหนึ่งนั้น ได้แก่ การนำเสนอเอารูปแบบศูนย์บริการร่วม (Service Link) มาใช้บริการประชาชน ในเรื่องต่างๆ ของหน่วยงานราชการนั้นๆ ศูนย์บริการร่วม ได้จัดตั้งขึ้นตาม พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 30 กำหนดให้กระทรวงจะต้องจัดให้ส่วนราชการภายใน ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการประชาชน ร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยการปรับปรุงการบริการของรัฐ ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และสนองตอบต่อความต้องการของประชนยิ่งขึ้น สำหรับรูปแบบ ศูนย์บริการร่วม มีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย ขอบเขต และองค์ประกอบ ของแต่ละหน่วยงานราชการ “ศูนย์บริการร่วม” คือ หน่วยให้บริการประชาชน ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวง โดยความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ทั้งที่เป็นหน่วยงานราชการ หน่วยงานในกำกับของรัฐ (รัฐวิสาหกิจ) และหน่วยงานภาคเอกชน นำงานบริการของแต่ละหน่วยงาน ทั้งที่มีและไม่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมาร่วมให้บริการ ณ จุดบริการเดียว พร้อมทั้งมีการจัดระบบงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่ง สามารถปฏิบัติงานให้บริการแทนกันได้ ณ ศูนย์บริการร่วม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้สามารถขอรับบริการได้หลายเรื่องพร้อมกันในคราวเดียว ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสอบถาม การขอทราบข้อมูล/ข่าวสาร การยื่นเรื่อง และการขออนุญาต หรือการขออนุมัติในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกันโดยติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการร่วมเพียงแห่งเดียว “ศูนย์บริการร่วมสถานที่ราชการ หรือเรียกว่า ศูนย์บริการร่วม” เป็นหน่วยให้บริการประชาชนที่มีสถานที่ให้บริการตั้งอยู่ในสถานที่ราชการ โดยนำงานบริการที่หลากหลาย มีขั้นตอนการดำเนินการหลายขั้นตอน หรือต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในหลายหน่วยงาน ที่อยู่ต่างพื้นที่ หรือในพื้นที่เดียวกัน แต่ต่างอาคาร หรือต่างชั้น มารวมให้บริการ ณ จุดเดียว เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย ทั้งนี้ ศูนย์บริการร่วม อาจให้บริการเฉพาะในเวลาราชการ หรือทั้งในและนอกเวลาราชการก็ได้ การนำกระบวนงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กระทรวงมหาดไทยได้แนะนำให้ลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน จำนวน 17 กระบวนงาน และกระบวนงานเพิ่มเติม มาให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วม 1.จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 2.จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 3.จัดเก็บภาษีป้าย 4.ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 5.สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค 6.ช่วยเหลือสาธารณภัย 7.รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 8.แจ้งเกิด 9.แจ้งตาย 10.ย้ายที่อยู่ 11.กำหนดเลขที่บ้าน 12.ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน (ครั้ง แรก) 13.ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน (บัตรเดิมหมดอายุ) 14.การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 15.การขออนุญาตจดตั้งตลาด 16.การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 17.การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาถารณะ 18.การรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ รายใหม่ 19.การรับแจ้งและยืนยันการมีชีวิตเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ในปีงบประมาณถัดไป กระบวนงานเพิ่มเติม จำนวน 2 กระบวนงาน 1.การรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ รายใหม่ 2.การรับแจ้งและยืนยันการมีชีวิตเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ในปีงบประมาณถัดไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ศูนย์บริการร่วม พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 30 กำหนดให้กระทรวงจะต้องจัดให้ส่วนราชการภายใน ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการประชาชน ร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการที่จะต้องปฏิบัติตามกฏหมาย หรือกฎอื่นใด ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถาม ขอทราบข้อมูล ขออนุญาต หรือขออนุมัติในเรื่องใดๆ ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ในกระทรวงเดียวกัน โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการร่วมเพียงแห่งเดียว จากแนวคิดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centered) และมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อให้การบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะนำมาซึ่งความพึงพอใจสูงสุดของผู้มาใช้บริการ โดยแนวทางหนึ่งนั้น ได้แก่ การนำเสนอเอารูปแบบศูนย์บริการร่วม (Service Link) มาใช้บริการประชาชน ในเรื่องต่างๆ ของหน่วยงานราชการนั้นๆ ศูนย์บริการร่วม ได้จัดตั้งขึ้นตาม พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 30 กำหนดให้กระทรวงจะต้องจัดให้ส่วนราชการภายใน ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการประชาชน ร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยการปรับปรุงการบริการของรัฐ ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และสนองตอบต่อความต้องการของประชนยิ่งขึ้น สำหรับรูปแบบ ศูนย์บริการร่วม มีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย ขอบเขต และองค์ประกอบ ของแต่ละหน่วยงานราชการ “ศูนย์บริการร่วม” คือ หน่วยให้บริการประชาชน ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวง โดยความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ทั้งที่เป็นหน่วยงานราชการ หน่วยงานในกำกับของรัฐ (รัฐวิสาหกิจ) และหน่วยงานภาคเอกชน นำงานบริการของแต่ละหน่วยงาน ทั้งที่มีและไม่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมาร่วมให้บริการ ณ จุดบริการเดียว พร้อมทั้งมีการจัดระบบงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่ง สามารถปฏิบัติงานให้บริการแทนกันได้ ณ ศูนย์บริการร่วม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้สามารถขอรับบริการได้หลายเรื่องพร้อมกันในคราวเดียว ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสอบถาม การขอทราบข้อมูล/ข่าวสาร การยื่นเรื่อง และการขออนุญาต หรือการขออนุมัติในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกันโดยติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการร่วมเพียงแห่งเดียว “ศูนย์บริการร่วมสถานที่ราชการ หรือเรียกว่า ศูนย์บริการร่วม” เป็นหน่วยให้บริการประชาชนที่มีสถานที่ให้บริการตั้งอยู่ในสถานที่ราชการ โดยนำงานบริการที่หลากหลาย มีขั้นตอนการดำเนินการหลายขั้นตอน หรือต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในหลายหน่วยงาน ที่อยู่ต่างพื้นที่ หรือในพื้นที่เดียวกัน แต่ต่างอาคาร หรือต่างชั้น มารวมให้บริการ ณ จุดเดียว เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย ทั้งนี้ ศูนย์บริการร่วม อาจให้บริการเฉพาะในเวลาราชการ หรือทั้งในและนอกเวลาราชการก็ได้ การนำกระบวนงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กระทรวงมหาดไทยได้แนะนำให้ลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน จำนวน 17 กระบวนงาน และกระบวนงานเพิ่มเติม มาให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วม 1.จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 2.จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 3.จัดเก็บภาษีป้าย 4.ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 5.สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค 6.ช่วยเหลือสาธารณภัย 7.รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 8.แจ้งเกิด 9.แจ้งตาย 10.ย้ายที่อยู่ 11.กำหนดเลขที่บ้าน 12.ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน (ครั้ง แรก) 13.ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน (บัตรเดิมหมดอายุ) 14.การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 15.การขออนุญาตจดตั้งตลาด 16.การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 17.การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาถารณะ 18.การรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ รายใหม่ 19.การรับแจ้งและยืนยันการมีชีวิตเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ในปีงบประมาณถัดไป กระบวนงานเพิ่มเติม จำนวน 2 กระบวนงาน 1.การรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ รายใหม่ 2.การรับแจ้งและยืนยันการมีชีวิตเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ในปีงบประมาณถัดไป../add_file/ศูนย์บริการร่วม พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 30 กำหนดให้กระทรวงจะต้องจัดให้ส่วนราชการภายใน ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการประชาชน ร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการที่จะต้องปฏิบัติตามกฏหมาย หรือกฎอื่นใด ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถาม ขอทราบข้อมูล ขออนุญาต หรือขออนุมัติในเรื่องใดๆ ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ในกระทรวงเดียวกัน โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการร่วมเพียงแห่งเดียว จากแนวคิดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centered) และมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อให้การบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะนำมาซึ่งความพึงพอใจสูงสุดของผู้มาใช้บริการ โดยแนวทางหนึ่งนั้น ได้แก่ การนำเสนอเอารูปแบบศูนย์บริการร่วม (Service Link) มาใช้บริการประชาชน ในเรื่องต่างๆ ของหน่วยงานราชการนั้นๆ ศูนย์บริการร่วม ได้จัดตั้งขึ้นตาม พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 30 กำหนดให้กระทรวงจะต้องจัดให้ส่วนราชการภายใน ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการประชาชน ร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยการปรับปรุงการบริการของรัฐ ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และสนองตอบต่อความต้องการของประชนยิ่งขึ้น สำหรับรูปแบบ ศูนย์บริการร่วม มีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย ขอบเขต และองค์ประกอบ ของแต่ละหน่วยงานราชการ “ศูนย์บริการร่วม” คือ หน่วยให้บริการประชาชน ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวง โดยความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ทั้งที่เป็นหน่วยงานราชการ หน่วยงานในกำกับของรัฐ (รัฐวิสาหกิจ) และหน่วยงานภาคเอกชน นำงานบริการของแต่ละหน่วยงาน ทั้งที่มีและไม่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมาร่วมให้บริการ ณ จุดบริการเดียว พร้อมทั้งมีการจัดระบบงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่ง สามารถปฏิบัติงานให้บริการแทนกันได้ ณ ศูนย์บริการร่วม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้สามารถขอรับบริการได้หลายเรื่องพร้อมกันในคราวเดียว ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสอบถาม การขอทราบข้อมูล/ข่าวสาร การยื่นเรื่อง และการขออนุญาต หรือการขออนุมัติในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกันโดยติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการร่วมเพียงแห่งเดียว “ศูนย์บริการร่วมสถานที่ราชการ หรือเรียกว่า ศูนย์บริการร่วม” เป็นหน่วยให้บริการประชาชนที่มีสถานที่ให้บริการตั้งอยู่ในสถานที่ราชการ โดยนำงานบริการที่หลากหลาย มีขั้นตอนการดำเนินการหลายขั้นตอน หรือต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในหลายหน่วยงาน ที่อยู่ต่างพื้นที่ หรือในพื้นที่เดียวกัน แต่ต่างอาคาร หรือต่างชั้น มารวมให้บริการ ณ จุดเดียว เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย ทั้งนี้ ศูนย์บริการร่วม อาจให้บริการเฉพาะในเวลาราชการ หรือทั้งในและนอกเวลาราชการก็ได้ การนำกระบวนงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กระทรวงมหาดไทยได้แนะนำให้ลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน จำนวน 17 กระบวนงาน และกระบวนงานเพิ่มเติม มาให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วม 1.จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 2.จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 3.จัดเก็บภาษีป้าย 4.ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 5.สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค 6.ช่วยเหลือสาธารณภัย 7.รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 8.แจ้งเกิด 9.แจ้งตาย 10.ย้ายที่อยู่ 11.กำหนดเลขที่บ้าน 12.ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน (ครั้ง แรก) 13.ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน (บัตรเดิมหมดอายุ) 14.การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 15.การขออนุญาตจดตั้งตลาด 16.การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 17.การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาถารณะ 18.การรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ รายใหม่ 19.การรับแจ้งและยืนยันการมีชีวิตเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ในปีงบประมาณถัดไป กระบวนงานเพิ่มเติม จำนวน 2 กระบวนงาน 1.การรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ รายใหม่ 2.การรับแจ้งและยืนยันการมีชีวิตเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ในปีงบประมาณถัดไป
ชื่อไฟล์ : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลข่าวสาร คือ สิ่งที่สื่อความหมายให้ทราบถึงเรื่องราวหรือข้อเท็จจริงเรื่องหนึ่ง เรื่องใดโดยในความหมายนี้เน้นที่การสื่อความหมายเป็นหลัก มิได้เน้นที่รูปร่างหรือรูปแบบของความเป็นข้อมูลข่าวสาร กล่าวคือ สิ่งที่เป็นข้อมูลข่าวสารได้นั้นไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปร่าง หรือรูปแบบของกระดาษที่มีข้อความหรือแฟ้มเอกสาร แต่หมายความรวมถึงสิ่งต่างๆ ที่อาจจะปรากฏให้เห็นเป็นข้อความ ตัวเลข สัญลักษณ์ เสียง และสิ่งอื่นๆที่ทำให้มนุษย์สามารถเข้าใจและรู้ความหมายได้ ไม่ว่าจะเป็นโดยสภาพขอสิ่งนั้นเอง หรือโดยผ่านกรรมวิธีใดๆ เช่น ประจุไฟฟ้าแม่เหล็ก ฟิล์ม ไมโครฟิล์ม รูปภาพ เทปบันทึกเสียง เทปบันทึกภาพ คอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette) คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครอง หรือควบคุมดูแล ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งถือเป็นข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในบังคับแห่ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนั้น ความหมายของคำว่า “ข้อมูลข่าวสารของราชการ” จึงให้ความสำคัญต่อลักษณะหรือสิทธิในการยึดถือข้อมูลข่าวสารนั้นว่าอยู่ในขอบเขตอำนาจครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐหรือไม่ ทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าเนื้อหาสาระของข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการของรัฐ หรือเกี่ยวข้อกับบุคคลหรือเอกชนใดๆ ก็ได้ ประชาชนจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างไร ? พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดวิธีในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารไว้ 4 วิธี ดังนี้ 1.) เปิดเผยโดยการนำข้อมูลข่าวสารที่กฎหมายกำหนดลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยโดยวิธีนี้ประกอบด้วย ข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงการสร้างและการจัดการองค์กร สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูล ข่าวสาร กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือเวียน ที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้องและข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด 2.) เปิดเผยโดยการตั้งแสดงไว้ในสถานที่ที่หน่วยงานจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ด้วยตนเอง ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยโดยวิธีนี้ประกอบด้วย ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน นโยบายหรือการตีความหมายที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4) แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังดำเนินการคู่มือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน สิ่งพิมพ์ที่ได้อ้างถึง มาตรา 7 วรรคสอง สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็น การผูกขาด ตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน ในการจัดทำบริการสาธารณะ มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี และข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด 3.) เปิดเผยตามที่ประชาชนมีคำขอเป็นการเฉพาะราย ซึ่งข้อมูลข่าวสารที่จะขอให้เปิดเผยโดยวิธีนี้ เป็นข้อมูลข่าวสารที่อยู่นอกเหนือจากข้อ 1 และข้อ 2 ดังกล่าวข้างต้น 4.) การเปิดเผยโดยหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ข้อมูลข่าวสารที่จะขอให้เปิดเผยโดยวิธีนี้ คือ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเอกสารประวัติศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสศึกษาค้นค้าเป็นการทั่วไป เมื่อได้ทราบถึงวิธีการเปิดเผยทั้ง 4 วิธี ดังกล่าวข้างต้นแล้ว กล่าวได้ว่าประชาชนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ สรุปได้ดังนี้ 1.) โดยการตรวจค้นได้จากราชกิจจานุเบกษา สำหรับข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยโดยวิธีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 2.) โดยการใช้สิทธิเข้าตรวจดูได้ด้วยตนเอง ณ สถานที่ ที่หน่วยงานกำหนดและจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารนั้นไว้สำหรับข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 3.) โดยการไปใช้สิทธิขอดูโดยการยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐ ที่จัดกับหรือครอบครองดูแลข้อมูลข่าวสารที่ต้องการขอดูนั้น สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการปกติทั่วไป 4.) โดยการใช้บริการศึกษาค้นคว้า ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ สำหรับข้อมูลข่าวสารที่เป็น “เอกสารประวัติศาสตร์” “ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่าอย่างไร? “ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” คือ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เป็น “สิ่งเฉพาะตัว” ของบุคคล ไม่ว่าในแง่มุมใด เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติ สุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ประวัติการทำงาน เป็นต้น ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลยัง ไม่ถือเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากจะมีสิ่งบ่งชี้ตัวบุคคลด้วยว่าข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นของบุคคลใด โดยอาจเป็น รหัส หมายเลข รูปถ่าย หรือ สิ่งบ่งชี้อย่างอื่นก็ได้ โดยปกติคนเราจะมีความเป็นอยู่ส่วนตัวในการดำรงชีวิตระดับที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นนำไปเปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งอาจทำให้เราเกิดความไม่สบายใจ หรือรำคาญใจ ซึ่งมาตรา ๓๔ ของรัฐธรรมนูญ ได้รับรองว่าบุคคลมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว ผู้ใดจะรุกล้ำความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่นมิได้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลข่าวสาร คือ สิ่งที่สื่อความหมายให้ทราบถึงเรื่องราวหรือข้อเท็จจริงเรื่องหนึ่ง เรื่องใดโดยในความหมายนี้เน้นที่การสื่อความหมายเป็นหลัก มิได้เน้นที่รูปร่างหรือรูปแบบของความเป็นข้อมูลข่าวสาร กล่าวคือ สิ่งที่เป็นข้อมูลข่าวสารได้นั้นไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปร่าง หรือรูปแบบของกระดาษที่มีข้อความหรือแฟ้มเอกสาร แต่หมายความรวมถึงสิ่งต่างๆ ที่อาจจะปรากฏให้เห็นเป็นข้อความ ตัวเลข สัญลักษณ์ เสียง และสิ่งอื่นๆที่ทำให้มนุษย์สามารถเข้าใจและรู้ความหมายได้ ไม่ว่าจะเป็นโดยสภาพขอสิ่งนั้นเอง หรือโดยผ่านกรรมวิธีใดๆ เช่น ประจุไฟฟ้าแม่เหล็ก ฟิล์ม ไมโครฟิล์ม รูปภาพ เทปบันทึกเสียง เทปบันทึกภาพ คอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette) คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครอง หรือควบคุมดูแล ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งถือเป็นข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในบังคับแห่ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนั้น ความหมายของคำว่า “ข้อมูลข่าวสารของราชการ” จึงให้ความสำคัญต่อลักษณะหรือสิทธิในการยึดถือข้อมูลข่าวสารนั้นว่าอยู่ในขอบเขตอำนาจครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐหรือไม่ ทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าเนื้อหาสาระของข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการของรัฐ หรือเกี่ยวข้อกับบุคคลหรือเอกชนใดๆ ก็ได้ ประชาชนจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างไร ? พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดวิธีในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารไว้ 4 วิธี ดังนี้ 1.) เปิดเผยโดยการนำข้อมูลข่าวสารที่กฎหมายกำหนดลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยโดยวิธีนี้ประกอบด้วย ข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงการสร้างและการจัดการองค์กร สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูล ข่าวสาร กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือเวียน ที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้องและข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด 2.) เปิดเผยโดยการตั้งแสดงไว้ในสถานที่ที่หน่วยงานจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ด้วยตนเอง ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยโดยวิธีนี้ประกอบด้วย ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน นโยบายหรือการตีความหมายที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4) แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังดำเนินการคู่มือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน สิ่งพิมพ์ที่ได้อ้างถึง มาตรา 7 วรรคสอง สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็น การผูกขาด ตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน ในการจัดทำบริการสาธารณะ มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี และข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด 3.) เปิดเผยตามที่ประชาชนมีคำขอเป็นการเฉพาะราย ซึ่งข้อมูลข่าวสารที่จะขอให้เปิดเผยโดยวิธีนี้ เป็นข้อมูลข่าวสารที่อยู่นอกเหนือจากข้อ 1 และข้อ 2 ดังกล่าวข้างต้น 4.) การเปิดเผยโดยหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ข้อมูลข่าวสารที่จะขอให้เปิดเผยโดยวิธีนี้ คือ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเอกสารประวัติศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสศึกษาค้นค้าเป็นการทั่วไป เมื่อได้ทราบถึงวิธีการเปิดเผยทั้ง 4 วิธี ดังกล่าวข้างต้นแล้ว กล่าวได้ว่าประชาชนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ สรุปได้ดังนี้ 1.) โดยการตรวจค้นได้จากราชกิจจานุเบกษา สำหรับข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยโดยวิธีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 2.) โดยการใช้สิทธิเข้าตรวจดูได้ด้วยตนเอง ณ สถานที่ ที่หน่วยงานกำหนดและจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารนั้นไว้สำหรับข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 3.) โดยการไปใช้สิทธิขอดูโดยการยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐ ที่จัดกับหรือครอบครองดูแลข้อมูลข่าวสารที่ต้องการขอดูนั้น สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการปกติทั่วไป 4.) โดยการใช้บริการศึกษาค้นคว้า ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ สำหรับข้อมูลข่าวสารที่เป็น “เอกสารประวัติศาสตร์” “ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่าอย่างไร? “ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” คือ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เป็น “สิ่งเฉพาะตัว” ของบุคคล ไม่ว่าในแง่มุมใด เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติ สุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ประวัติการทำงาน เป็นต้น ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลยัง ไม่ถือเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากจะมีสิ่งบ่งชี้ตัวบุคคลด้วยว่าข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นของบุคคลใด โดยอาจเป็น รหัส หมายเลข รูปถ่าย หรือ สิ่งบ่งชี้อย่างอื่นก็ได้ โดยปกติคนเราจะมีความเป็นอยู่ส่วนตัวในการดำรงชีวิตระดับที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นนำไปเปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งอาจทำให้เราเกิดความไม่สบายใจ หรือรำคาญใจ ซึ่งมาตรา ๓๔ ของรัฐธรรมนูญ ได้รับรองว่าบุคคลมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว ผู้ใดจะรุกล้ำความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่นมิได้../add_file/ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลข่าวสาร คือ สิ่งที่สื่อความหมายให้ทราบถึงเรื่องราวหรือข้อเท็จจริงเรื่องหนึ่ง เรื่องใดโดยในความหมายนี้เน้นที่การสื่อความหมายเป็นหลัก มิได้เน้นที่รูปร่างหรือรูปแบบของความเป็นข้อมูลข่าวสาร กล่าวคือ สิ่งที่เป็นข้อมูลข่าวสารได้นั้นไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปร่าง หรือรูปแบบของกระดาษที่มีข้อความหรือแฟ้มเอกสาร แต่หมายความรวมถึงสิ่งต่างๆ ที่อาจจะปรากฏให้เห็นเป็นข้อความ ตัวเลข สัญลักษณ์ เสียง และสิ่งอื่นๆที่ทำให้มนุษย์สามารถเข้าใจและรู้ความหมายได้ ไม่ว่าจะเป็นโดยสภาพขอสิ่งนั้นเอง หรือโดยผ่านกรรมวิธีใดๆ เช่น ประจุไฟฟ้าแม่เหล็ก ฟิล์ม ไมโครฟิล์ม รูปภาพ เทปบันทึกเสียง เทปบันทึกภาพ คอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette) คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครอง หรือควบคุมดูแล ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งถือเป็นข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในบังคับแห่ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนั้น ความหมายของคำว่า “ข้อมูลข่าวสารของราชการ” จึงให้ความสำคัญต่อลักษณะหรือสิทธิในการยึดถือข้อมูลข่าวสารนั้นว่าอยู่ในขอบเขตอำนาจครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐหรือไม่ ทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าเนื้อหาสาระของข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการของรัฐ หรือเกี่ยวข้อกับบุคคลหรือเอกชนใดๆ ก็ได้ ประชาชนจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างไร ? พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดวิธีในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารไว้ 4 วิธี ดังนี้ 1.) เปิดเผยโดยการนำข้อมูลข่าวสารที่กฎหมายกำหนดลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยโดยวิธีนี้ประกอบด้วย ข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงการสร้างและการจัดการองค์กร สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูล ข่าวสาร กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือเวียน ที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้องและข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด 2.) เปิดเผยโดยการตั้งแสดงไว้ในสถานที่ที่หน่วยงานจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ด้วยตนเอง ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยโดยวิธีนี้ประกอบด้วย ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน นโยบายหรือการตีความหมายที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4) แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังดำเนินการคู่มือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน สิ่งพิมพ์ที่ได้อ้างถึง มาตรา 7 วรรคสอง สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็น การผูกขาด ตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน ในการจัดทำบริการสาธารณะ มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี และข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด 3.) เปิดเผยตามที่ประชาชนมีคำขอเป็นการเฉพาะราย ซึ่งข้อมูลข่าวสารที่จะขอให้เปิดเผยโดยวิธีนี้ เป็นข้อมูลข่าวสารที่อยู่นอกเหนือจากข้อ 1 และข้อ 2 ดังกล่าวข้างต้น 4.) การเปิดเผยโดยหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ข้อมูลข่าวสารที่จะขอให้เปิดเผยโดยวิธีนี้ คือ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเอกสารประวัติศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสศึกษาค้นค้าเป็นการทั่วไป เมื่อได้ทราบถึงวิธีการเปิดเผยทั้ง 4 วิธี ดังกล่าวข้างต้นแล้ว กล่าวได้ว่าประชาชนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ สรุปได้ดังนี้ 1.) โดยการตรวจค้นได้จากราชกิจจานุเบกษา สำหรับข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยโดยวิธีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 2.) โดยการใช้สิทธิเข้าตรวจดูได้ด้วยตนเอง ณ สถานที่ ที่หน่วยงานกำหนดและจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารนั้นไว้สำหรับข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 3.) โดยการไปใช้สิทธิขอดูโดยการยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐ ที่จัดกับหรือครอบครองดูแลข้อมูลข่าวสารที่ต้องการขอดูนั้น สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการปกติทั่วไป 4.) โดยการใช้บริการศึกษาค้นคว้า ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ สำหรับข้อมูลข่าวสารที่เป็น “เอกสารประวัติศาสตร์” “ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่าอย่างไร? “ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” คือ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เป็น “สิ่งเฉพาะตัว” ของบุคคล ไม่ว่าในแง่มุมใด เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติ สุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ประวัติการทำงาน เป็นต้น ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลยัง ไม่ถือเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากจะมีสิ่งบ่งชี้ตัวบุคคลด้วยว่าข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นของบุคคลใด โดยอาจเป็น รหัส หมายเลข รูปถ่าย หรือ สิ่งบ่งชี้อย่างอื่นก็ได้ โดยปกติคนเราจะมีความเป็นอยู่ส่วนตัวในการดำรงชีวิตระดับที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นนำไปเปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งอาจทำให้เราเกิดความไม่สบายใจ หรือรำคาญใจ ซึ่งมาตรา ๓๔ ของรัฐธรรมนูญ ได้รับรองว่าบุคคลมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว ผู้ใดจะรุกล้ำความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่นมิได้
ชื่อไฟล์ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบ้านเช่า อาคาร ร้านค้า ตึกแถว บริษัท ธนาคาร โรงภาพยนตร์ แฟลต หอพัก คอนโดมิเนียม ร.ร.สอนวิชาชีพ โรงงานอุตสาหกรรม สนามมวย สนามกอล์ฟ ท่าเรือ บ่อนไก่ ฟาร์มสัตว์ คลังสินค้า และบริเวณที่ดินที่ปกติใช้ร่วมรับโรงเรือนนั้น โดยมีห้วงเวลาในการจัดเก็บประจำทุกวันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี 1.เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี 2.ถ้าค่าภาษีเกิน 9,000 บาท สามารถผ่อนชำระได้ 3 งวดๆละเท่ากัน 3.ผู้รับการประเมินต้องชำระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งการประเมิน อัตราค่าปรับ 1.ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการมีความผิด โทษปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี 2.ผู้ยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์มีความผิดต้อง ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่ เกิน 5 ปี 3.ถ้าชำระภาษีเกินกำหนด 30 วันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ให้เสียเงินเพิ่ม ดังนี้ 4.ไม่เกิน 1 เดือน เสียเงินเพิ่ม 2.5% ของค่าภาษี 5.เกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือนเสียเงินเพิ่ม 5% ของค่าภาษี 6.เกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือนเสียเงินเพิ่ม 7.5%ของค่าภาษี 7.เกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือนเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี 8.เกิน 4 เดือนขึ้นไปให้ยึดหรือขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยมิต้องขอให้ศาลสั่งหรือออกหมายยึด ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีบำรุงท้องที่ คือ ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดินนั้น โดยมีห้วงจัดเก็บประจำทุก ภาษีบำรุงท้องที่ วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน ของทุกปี อัตราภาษี เสียตามราคาปานกลางของที่ดิน มีหลายอัตรา ขอทราบรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ ได้โดยตรง ที่ดินว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชน์ จะต้องเสียภาษีเป็น 2 เท่า ของอัตราปกติ การอุทธรณ์การฟ้องศาล ยื่นอุทธรณ์ผ่านเจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 วัน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและการชำระภาษี 1.ให้เจ้าของที่ดิน,ผู้ครอบครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ,ท.5) และชำระภาษีปีละครั้ง ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึง 30 เมษายน ของทุกปี 2.ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบนับแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์ อัตราโทษและค่าปรับ 1.ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีที่ประเมิน 2.ยื่นรายการไม่ถูกต้องเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่ม 3.ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้อง ต้องเสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่า ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่ม 4.ชำระภาษีเกินกำหนดวันที่ 30 เมษายน ต้องเสียเงินเพิ่ม 24% ต่อปี ของค่าภาษี ภาษีป้าย ภาษีป้าย คือ ภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้าหรือโฆษณาหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลักจารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น โดยมีห้วงเวลาการจัดเก็บประจำทุกวันที่ ภาษีป้าย 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของทุกปี อัตราภาษี 1.ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. 2.ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับรูปภาพ หรือเครื่องหมายอื่นคิดอัตรา 20 บาทต่อ 500 ตร.ซม. 3.ป้ายดังต่อไปนี้คิดอัตรา 40 บาทต่อ 500 ตร.ซม. 1.ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ 2.ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ 4.ป้ายที่คำนวณพื้นที่และประเภทของป้ายแล้ว เสียภาษีต่ำกว่า 200 บาท ให้เสียในอัตรา 200 บาท การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี 1.ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ตั้งแต่ 2 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของทุกปี โดยเสียเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่ติดตั้งใหม่ให้ยื่นแบบแสดงรายการภายใน 15 วัน 2.ชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 3.ถ้าภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท สามารถผ่อนชำระได้ 3 งวดๆละเท่ากัน อัตราโทษและค่าปรับ 1.ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน เดือนมีนาคมหรือหลังติดตั้งป้าย 15 วันเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี 2.ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้องทำให้ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม 3.ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแจ้งการประเมินเสียเงินเพิ่ม 2% ต่อเดือน ของค่าภาษีเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ใบอนุญาตกิจการประเภทต่างที่ต้องมีการควบคุม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และมาตรา 32, 54 และ 63 แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ออกข้อบังคับไว้ให้กิจการประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุม 1.กิจการที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงไก่,หมู ฯลฯ 2.กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม 3.กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 4.กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 5.กิจการที่เกี่ยวกับการบริการเช่น ตู้เกมส์ ร้านเสริมสวย หอพัก ฯลฯ 6.กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอเช่นการเย็บผ้าด้วยเครื่องจักร ซักอบรีด ฯลฯ 7.กิจการที่เกี่ยวกับ หิน ดิน ทราย ซีเมนต์ 8.กิจการที่เกี่ยวกับยา 9.กิจการที่เกี่ยวกับไม้ 10.กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี แก๊ส น้ำมัน เป็นต้น เอกสารที่ต้องใช้ในการขออนุญาต 1.บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยอาคาร 4.เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจ้าหน้าที่เห็นว่าสมควร เรียกเพิ่มเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต อัตราโทษและค่าปรับ 1.ผู้ประกอบการค้ารายใด ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนข้อบังคับนี้ ต้องระวางโทษตามบทกำหนดโทษแห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 2.ไม่ชำระค่าธรรมเนียมตามกำหนดเวลาเสียค่าปรับเพิ่ม 20% ของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ เว้นแต่จะได้บอกเลิกการดำเนินกิจการก่อนกำหนด การเสียค่าธรรมเนียมตามข้อบังคับนี้ ติดต่อชำระภาษี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 34230. โทร. 045-953184 แฟกซ์. 045-953185 อีเมล klang@banmaed.go.th เว็บไซต์ www.banmaed.go.th "ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง" file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบ้านเช่า อาคาร ร้านค้า ตึกแถว บริษัท ธนาคาร โรงภาพยนตร์ แฟลต หอพัก คอนโดมิเนียม ร.ร.สอนวิชาชีพ โรงงานอุตสาหกรรม สนามมวย สนามกอล์ฟ ท่าเรือ บ่อนไก่ ฟาร์มสัตว์ คลังสินค้า และบริเวณที่ดินที่ปกติใช้ร่วมรับโรงเรือนนั้น โดยมีห้วงเวลาในการจัดเก็บประจำทุกวันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี 1.เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี 2.ถ้าค่าภาษีเกิน 9,000 บาท สามารถผ่อนชำระได้ 3 งวดๆละเท่ากัน 3.ผู้รับการประเมินต้องชำระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งการประเมิน อัตราค่าปรับ 1.ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการมีความผิด โทษปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี 2.ผู้ยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์มีความผิดต้อง ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่ เกิน 5 ปี 3.ถ้าชำระภาษีเกินกำหนด 30 วันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ให้เสียเงินเพิ่ม ดังนี้ 4.ไม่เกิน 1 เดือน เสียเงินเพิ่ม 2.5% ของค่าภาษี 5.เกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือนเสียเงินเพิ่ม 5% ของค่าภาษี 6.เกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือนเสียเงินเพิ่ม 7.5%ของค่าภาษี 7.เกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือนเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี 8.เกิน 4 เดือนขึ้นไปให้ยึดหรือขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยมิต้องขอให้ศาลสั่งหรือออกหมายยึด ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีบำรุงท้องที่ คือ ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดินนั้น โดยมีห้วงจัดเก็บประจำทุก ภาษีบำรุงท้องที่ วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน ของทุกปี อัตราภาษี เสียตามราคาปานกลางของที่ดิน มีหลายอัตรา ขอทราบรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ ได้โดยตรง ที่ดินว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชน์ จะต้องเสียภาษีเป็น 2 เท่า ของอัตราปกติ การอุทธรณ์การฟ้องศาล ยื่นอุทธรณ์ผ่านเจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 วัน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและการชำระภาษี 1.ให้เจ้าของที่ดิน,ผู้ครอบครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ,ท.5) และชำระภาษีปีละครั้ง ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึง 30 เมษายน ของทุกปี 2.ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบนับแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์ อัตราโทษและค่าปรับ 1.ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีที่ประเมิน 2.ยื่นรายการไม่ถูกต้องเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่ม 3.ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้อง ต้องเสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่า ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่ม 4.ชำระภาษีเกินกำหนดวันที่ 30 เมษายน ต้องเสียเงินเพิ่ม 24% ต่อปี ของค่าภาษี ภาษีป้าย ภาษีป้าย คือ ภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้าหรือโฆษณาหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลักจารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น โดยมีห้วงเวลาการจัดเก็บประจำทุกวันที่ ภาษีป้าย 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของทุกปี อัตราภาษี 1.ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. 2.ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับรูปภาพ หรือเครื่องหมายอื่นคิดอัตรา 20 บาทต่อ 500 ตร.ซม. 3.ป้ายดังต่อไปนี้คิดอัตรา 40 บาทต่อ 500 ตร.ซม. 1.ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ 2.ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ 4.ป้ายที่คำนวณพื้นที่และประเภทของป้ายแล้ว เสียภาษีต่ำกว่า 200 บาท ให้เสียในอัตรา 200 บาท การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี 1.ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ตั้งแต่ 2 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของทุกปี โดยเสียเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่ติดตั้งใหม่ให้ยื่นแบบแสดงรายการภายใน 15 วัน 2.ชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 3.ถ้าภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท สามารถผ่อนชำระได้ 3 งวดๆละเท่ากัน อัตราโทษและค่าปรับ 1.ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน เดือนมีนาคมหรือหลังติดตั้งป้าย 15 วันเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี 2.ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้องทำให้ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม 3.ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแจ้งการประเมินเสียเงินเพิ่ม 2% ต่อเดือน ของค่าภาษีเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ใบอนุญาตกิจการประเภทต่างที่ต้องมีการควบคุม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และมาตรา 32, 54 และ 63 แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ออกข้อบังคับไว้ให้กิจการประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุม 1.กิจการที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงไก่,หมู ฯลฯ 2.กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม 3.กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 4.กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 5.กิจการที่เกี่ยวกับการบริการเช่น ตู้เกมส์ ร้านเสริมสวย หอพัก ฯลฯ 6.กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอเช่นการเย็บผ้าด้วยเครื่องจักร ซักอบรีด ฯลฯ 7.กิจการที่เกี่ยวกับ หิน ดิน ทราย ซีเมนต์ 8.กิจการที่เกี่ยวกับยา 9.กิจการที่เกี่ยวกับไม้ 10.กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี แก๊ส น้ำมัน เป็นต้น เอกสารที่ต้องใช้ในการขออนุญาต 1.บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยอาคาร 4.เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจ้าหน้าที่เห็นว่าสมควร เรียกเพิ่มเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต อัตราโทษและค่าปรับ 1.ผู้ประกอบการค้ารายใด ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนข้อบังคับนี้ ต้องระวางโทษตามบทกำหนดโทษแห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 2.ไม่ชำระค่าธรรมเนียมตามกำหนดเวลาเสียค่าปรับเพิ่ม 20% ของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ เว้นแต่จะได้บอกเลิกการดำเนินกิจการก่อนกำหนด การเสียค่าธรรมเนียมตามข้อบังคับนี้ ติดต่อชำระภาษี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 34230. โทร. 045-953184 แฟกซ์. 045-953185 อีเมล klang@banmaed.go.th เว็บไซต์ www.banmaed.go.th "ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง"../add_file/ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบ้านเช่า อาคาร ร้านค้า ตึกแถว บริษัท ธนาคาร โรงภาพยนตร์ แฟลต หอพัก คอนโดมิเนียม ร.ร.สอนวิชาชีพ โรงงานอุตสาหกรรม สนามมวย สนามกอล์ฟ ท่าเรือ บ่อนไก่ ฟาร์มสัตว์ คลังสินค้า และบริเวณที่ดินที่ปกติใช้ร่วมรับโรงเรือนนั้น โดยมีห้วงเวลาในการจัดเก็บประจำทุกวันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี 1.เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี 2.ถ้าค่าภาษีเกิน 9,000 บาท สามารถผ่อนชำระได้ 3 งวดๆละเท่ากัน 3.ผู้รับการประเมินต้องชำระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งการประเมิน อัตราค่าปรับ 1.ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการมีความผิด โทษปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี 2.ผู้ยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์มีความผิดต้อง ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่ เกิน 5 ปี 3.ถ้าชำระภาษีเกินกำหนด 30 วันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ให้เสียเงินเพิ่ม ดังนี้ 4.ไม่เกิน 1 เดือน เสียเงินเพิ่ม 2.5% ของค่าภาษี 5.เกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือนเสียเงินเพิ่ม 5% ของค่าภาษี 6.เกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือนเสียเงินเพิ่ม 7.5%ของค่าภาษี 7.เกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือนเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี 8.เกิน 4 เดือนขึ้นไปให้ยึดหรือขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยมิต้องขอให้ศาลสั่งหรือออกหมายยึด ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีบำรุงท้องที่ คือ ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดินนั้น โดยมีห้วงจัดเก็บประจำทุก ภาษีบำรุงท้องที่ วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน ของทุกปี อัตราภาษี เสียตามราคาปานกลางของที่ดิน มีหลายอัตรา ขอทราบรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ ได้โดยตรง ที่ดินว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชน์ จะต้องเสียภาษีเป็น 2 เท่า ของอัตราปกติ การอุทธรณ์การฟ้องศาล ยื่นอุทธรณ์ผ่านเจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 วัน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและการชำระภาษี 1.ให้เจ้าของที่ดิน,ผู้ครอบครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ,ท.5) และชำระภาษีปีละครั้ง ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึง 30 เมษายน ของทุกปี 2.ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบนับแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์ อัตราโทษและค่าปรับ 1.ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีที่ประเมิน 2.ยื่นรายการไม่ถูกต้องเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่ม 3.ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้อง ต้องเสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่า ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่ม 4.ชำระภาษีเกินกำหนดวันที่ 30 เมษายน ต้องเสียเงินเพิ่ม 24% ต่อปี ของค่าภาษี ภาษีป้าย ภาษีป้าย คือ ภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้าหรือโฆษณาหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลักจารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น โดยมีห้วงเวลาการจัดเก็บประจำทุกวันที่ ภาษีป้าย 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของทุกปี อัตราภาษี 1.ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. 2.ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับรูปภาพ หรือเครื่องหมายอื่นคิดอัตรา 20 บาทต่อ 500 ตร.ซม. 3.ป้ายดังต่อไปนี้คิดอัตรา 40 บาทต่อ 500 ตร.ซม. 1.ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ 2.ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ 4.ป้ายที่คำนวณพื้นที่และประเภทของป้ายแล้ว เสียภาษีต่ำกว่า 200 บาท ให้เสียในอัตรา 200 บาท การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี 1.ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ตั้งแต่ 2 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของทุกปี โดยเสียเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่ติดตั้งใหม่ให้ยื่นแบบแสดงรายการภายใน 15 วัน 2.ชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 3.ถ้าภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท สามารถผ่อนชำระได้ 3 งวดๆละเท่ากัน อัตราโทษและค่าปรับ 1.ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน เดือนมีนาคมหรือหลังติดตั้งป้าย 15 วันเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี 2.ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้องทำให้ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม 3.ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแจ้งการประเมินเสียเงินเพิ่ม 2% ต่อเดือน ของค่าภาษีเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ใบอนุญาตกิจการประเภทต่างที่ต้องมีการควบคุม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และมาตรา 32, 54 และ 63 แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ออกข้อบังคับไว้ให้กิจการประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุม 1.กิจการที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงไก่,หมู ฯลฯ 2.กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม 3.กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 4.กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 5.กิจการที่เกี่ยวกับการบริการเช่น ตู้เกมส์ ร้านเสริมสวย หอพัก ฯลฯ 6.กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอเช่นการเย็บผ้าด้วยเครื่องจักร ซักอบรีด ฯลฯ 7.กิจการที่เกี่ยวกับ หิน ดิน ทราย ซีเมนต์ 8.กิจการที่เกี่ยวกับยา 9.กิจการที่เกี่ยวกับไม้ 10.กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี แก๊ส น้ำมัน เป็นต้น เอกสารที่ต้องใช้ในการขออนุญาต 1.บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยอาคาร 4.เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจ้าหน้าที่เห็นว่าสมควร เรียกเพิ่มเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต อัตราโทษและค่าปรับ 1.ผู้ประกอบการค้ารายใด ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนข้อบังคับนี้ ต้องระวางโทษตามบทกำหนดโทษแห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 2.ไม่ชำระค่าธรรมเนียมตามกำหนดเวลาเสียค่าปรับเพิ่ม 20% ของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ เว้นแต่จะได้บอกเลิกการดำเนินกิจการก่อนกำหนด การเสียค่าธรรมเนียมตามข้อบังคับนี้ ติดต่อชำระภาษี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 34230. โทร. 045-953184 แฟกซ์. 045-953185 อีเมล klang@banmaed.go.th เว็บไซต์ www.banmaed.go.th "ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง"
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี../add_file/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ชื่อไฟล์ : แผนดำเนินงาน ประจำปี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนดำเนินงาน ประจำปี../add_file/แผนดำเนินงาน ประจำปี
ชื่อไฟล์ : 2lEeuyDMon110516.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน../add_file/การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ชื่อไฟล์ : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน../add_file/มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ชื่อไฟล์ : OytXQJBMon101814.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : afb9Pn7Mon101925.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ../add_file/รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ชื่อไฟล์ : yBthPejFri124322.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริการส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริการส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน../add_file/องค์การบริการส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JSzU9QwFri104611.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2563../add_file/รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2563
ชื่อไฟล์ : JJJww5pFri105914.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร../add_file/หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
ชื่อไฟล์ : JvzUiEKFri122603.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร../add_file/หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
ชื่อไฟล์ : ouFWbUcFri122733.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ../add_file/หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
ชื่อไฟล์ : Dnh2NzyFri123241.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร../add_file/เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ชื่อไฟล์ : x116b2EFri11034.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : VP98YDrFri121103.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล../add_file/นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ชื่อไฟล์ : rkWL5qOFri120916.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ../add_file/แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ชื่อไฟล์ : 4GOMxxLFri115216.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Ln8CycYFri114553.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563../add_file/รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ชื่อไฟล์ : SgnSaW8Fri114328.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ../add_file/ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ชื่อไฟล์ : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ../add_file/คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ชื่อไฟล์ : LjtgMxwFri113239.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : YwpWCWjTue93233.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564../add_file/ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564
ชื่อไฟล์ : tKrNqB2Tue103645.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความพึงพอใจ ต่อระบบการให้บริการในส่วนราชการต่างๆ จึงได้ประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความพึงพอใจ ต่อระบบการให้บริการในส่วนราชการต่างๆ จึงได้ประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน../add_file/ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความพึงพอใจ ต่อระบบการให้บริการในส่วนราชการต่างๆ จึงได้ประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน../add_file/รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
ชื่อไฟล์ : 7YXJygVTue25549.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินกรมธนารักษ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดิน และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.3ก.) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินกรมธนารักษ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดิน และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.3ก.)../add_file/ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินกรมธนารักษ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดิน และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.3ก.)
ชื่อไฟล์ : ZCjFi1VTue25648.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี 2563../add_file/ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี 2563
ชื่อไฟล์ : bXzB25HTue25746.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์กรมธนารักษ์ ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจังหวัดอุบลราชธานี (2559-2562) ประจำปี 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์กรมธนารักษ์ ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจังหวัดอุบลราชธานี (2559-2562) ประจำปี 2563../add_file/ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์กรมธนารักษ์ ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจังหวัดอุบลราชธานี (2559-2562) ประจำปี 2563
ชื่อไฟล์ : qIkevFNTue25905.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศ แบบแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ แบบแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563../add_file/ประกาศ แบบแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563
ชื่อไฟล์ : pEquVVyTue30007.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินกรมธนารักษ์ประเภท นส3ก ประจำปี พ.ศ.2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินกรมธนารักษ์ประเภท นส3ก ประจำปี พ.ศ.2564../add_file/ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินกรมธนารักษ์ประเภท นส3ก ประจำปี พ.ศ.2564
ชื่อไฟล์ : Ra2jYcVTue30116.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ สำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภทอื่น นอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ สำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภทอื่น นอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก)../add_file/ประกาศ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ สำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภทอื่น นอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก)
ชื่อไฟล์ : jbfNrCETue33941.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ZNfd5DJTue25412.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินกรมธนารักษ์ประเภทโฉนด ประจำปี พ.ศ.2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินกรมธนารักษ์ประเภทโฉนด ประจำปี พ.ศ.2563../add_file/ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินกรมธนารักษ์ประเภทโฉนด ประจำปี พ.ศ.2563
ชื่อไฟล์ : ประกาศ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน (แก้ไขเพิ่มเติม) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน (แก้ไขเพิ่มเติม)../add_file/ประกาศ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน (แก้ไขเพิ่มเติม)
ชื่อไฟล์ : UiZEzV5Wed93224.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564../add_file/ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564
ชื่อไฟล์ : 3al1ilyWed93412.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564../add_file/ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564
ชื่อไฟล์ : เงินสงเคราะห์บุตร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เงินสงเคราะห์บุตร../add_file/เงินสงเคราะห์บุตร
ชื่อไฟล์ : ZWVrqwtTue93003.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ทราบถึงกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ทราบถึงกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ทราบถึงกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564../add_file/แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ชื่อไฟล์ : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน../add_file/รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ../add_file/รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ชื่อไฟล์ : LtgjdRiFri105607.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (รอบแรก เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 - เดือนมีนาคม พ.ศ.2563) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (รอบแรก เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 - เดือนมีนาคม พ.ศ.2563) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563../add_file/รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (รอบแรก เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 - เดือนมีนาคม พ.ศ.2563) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563
ชื่อไฟล์ : xiarBJ9Tue12223.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2563../add_file/ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2563
ชื่อไฟล์ : Uqw3qrQTue12713.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563../add_file/ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563
ชื่อไฟล์ : DMZ8FvMTue12825.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2563../add_file/ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2563
ชื่อไฟล์ : tXE1sSgTue12951.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2563../add_file/ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2563
ชื่อไฟล์ : TWnLT47Tue13120.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2563../add_file/ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2563
ชื่อไฟล์ : pwbcxZGTue15018.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563../add_file/ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563
ชื่อไฟล์ : t8yd4tYTue15313.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563../add_file/ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
ชื่อไฟล์ : CW5v7z8Tue15615.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535../add_file/ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535
ชื่อไฟล์ : GZuQIceTue15916.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547../add_file/ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
ชื่อไฟล์ : WNXbakyTue20328.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2) พ.ศ.2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2) พ.ศ.2563../add_file/ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2) พ.ศ.2563
ชื่อไฟล์ : vyBfGJxTue22132.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 สมัยแรก(ของปีถัดไป) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 สมัยแรก(ของปีถัดไป)../add_file/ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 สมัยแรก(ของปีถัดไป)
ชื่อไฟล์ : W5Pr2RCTue24424.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 5 โครงการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 5 โครงการ ../add_file/ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 5 โครงการ
ชื่อไฟล์ : d5pSElETue31532.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 2ON84fkTue23827.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์บัญชีราคาประเมินที่ดิน ตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์บัญชีราคาประเมินที่ดิน ตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.2562../add_file/ประชาสัมพันธ์บัญชีราคาประเมินที่ดิน ตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.2562
ชื่อไฟล์ : XQaGHhDTue31716.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศแบบบัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศแบบบัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี2564../add_file/ประกาศแบบบัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี2564
ชื่อไฟล์ : M8gQMQDTue25255.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์บัญชีราคาประเมินที่ดิน ตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์บัญชีราคาประเมินที่ดิน ตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.2562../add_file/ประชาสัมพันธ์บัญชีราคาประเมินที่ดิน ตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.2562
ชื่อไฟล์ : 3nNMX9ETue33250.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินกรมธนารักษ์ประเภท นส3ก ประจำปี พ.ศ.2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินกรมธนารักษ์ประเภท นส3ก ประจำปี พ.ศ.2563../add_file/ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินกรมธนารักษ์ประเภท นส3ก ประจำปี พ.ศ.2563
ชื่อไฟล์ : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล../add_file/การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ชื่อไฟล์ : p3tSoMbFri121749.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : f7NWhMIFri112107.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : คู่มือการปฏิบัติงานของงานพัฒนาชุมชน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือการปฏิบัติงานของงานพัฒนาชุมชน../add_file/คู่มือการปฏิบัติงานของงานพัฒนาชุมชน
ชื่อไฟล์ : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม../add_file/การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ชื่อไฟล์ : ที่นาติดหลังโรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ ได้ทำการใช้รถไถไถไหล่ทาง จนจะเกือบถึงถนน ให้ให้ไหล่ทางแคบ สัญจรไปมาลำบาก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ที่นาติดหลังโรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ ได้ทำการใช้รถไถไถไหล่ทาง จนจะเกือบถึงถนน ให้ให้ไหล่ทางแคบ สัญจรไปมาลำบาก ../add_file/ที่นาติดหลังโรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ ได้ทำการใช้รถไถไถไหล่ทาง จนจะเกือบถึงถนน ให้ให้ไหล่ทางแคบ สัญจรไปมาลำบาก
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3../add_file/3
ชื่อไฟล์ : ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.)ได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.)ได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563../add_file/ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.)ได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ชื่อไฟล์ : ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.)ได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.)ได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563../add_file/ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.)ได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ชื่อไฟล์ : ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ได้ประชุมสามัญ ประจำปี 2563 สมัยแรกวันที่ 10 มกราคม 2562 มีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 และกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 สมัยแรก(ของปีถัดไป) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ได้ประชุมสามัญ ประจำปี 2563 สมัยแรกวันที่ 10 มกราคม 2562 มีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 และกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 สมัยแรก(ของปีถัดไป)../add_file/ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ได้ประชุมสามัญ ประจำปี 2563 สมัยแรกวันที่ 10 มกราคม 2562 มีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 และกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 สมัยแรก(ของปีถัดไป)
ชื่อไฟล์ : เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและนโยบายต่างๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงขอประกาศรายงานการประชุมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและนโยบายต่างๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงขอประกาศรายงานการประชุมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน../add_file/เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและนโยบายต่างๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงขอประกาศรายงานการประชุมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและนโยบายต่างๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงขอประกาศรายงานการประชุมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งรับรองแล้ว ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลำครั่ง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและนโยบายต่างๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงขอประกาศรายงานการประชุมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งรับรองแล้ว ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลำครั่ง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน../add_file/เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและนโยบายต่างๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงขอประกาศรายงานการประชุมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งรับรองแล้ว ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลำครั่ง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและนโยบายต่างๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงขอประกาศรายงานการประชุมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งรับรองแล้ว ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและนโยบายต่างๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงขอประกาศรายงานการประชุมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งรับรองแล้ว ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน../add_file/เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและนโยบายต่างๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงขอประกาศรายงานการประชุมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งรับรองแล้ว ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและนโยบายต่างๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงขอประกาศรายงานการประชุมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งรับรองแล้ว ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและนโยบายต่างๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงขอประกาศรายงานการประชุมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งรับรองแล้ว ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน../add_file/เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและนโยบายต่างๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงขอประกาศรายงานการประชุมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งรับรองแล้ว ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและนโยบายต่างๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงขอประกาศรายงานการประชุมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งรับรองแล้ว ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและนโยบายต่างๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงขอประกาศรายงานการประชุมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งรับรองแล้ว ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน../add_file/เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและนโยบายต่างๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงขอประกาศรายงานการประชุมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งรับรองแล้ว ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : สรุปผลความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง../add_file/สรุปผลความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง
ชื่อไฟล์ : แสดงแผนการดำเนินงานภารกิจของหน่วยงาน แผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม รายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทางเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แสดงแผนการดำเนินงานภารกิจของหน่วยงาน แผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม รายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทางเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น../add_file/แสดงแผนการดำเนินงานภารกิจของหน่วยงาน แผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม รายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทางเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
ชื่อไฟล์ : แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานประจำปี ข้อมูลรายละเอียดแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรมงบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานประจำปี ข้อมูลรายละเอียดแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรมงบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น../add_file/แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานประจำปี ข้อมูลรายละเอียดแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรมงบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น
ชื่อไฟล์ : แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น../add_file/แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
ชื่อไฟล์ : คู่มือลงทะเบียนผู้สูงอายุ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือลงทะเบียนผู้สูงอายุ../add_file/คู่มือลงทะเบียนผู้สูงอายุ
ชื่อไฟล์ : jNN245mFri112350.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ../add_file/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ชื่อไฟล์ : แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง../add_file/แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ชื่อไฟล์ : j2TWHOtFri112219.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง../add_file/แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ชื่อไฟล์ : คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี../add_file/คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ชื่อไฟล์ : แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง../add_file/แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ชื่อไฟล์ : แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ข้อมูลรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ข้อมูลรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง../add_file/แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ข้อมูลรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ชื่อไฟล์ : m6tWkpMFri121920.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560../add_file/แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ชื่อไฟล์ : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายหน้าบ้านกำนันชาดา บ้านคำครั่ง หมู่ที่ 1ตำบลคำครั่ง 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายข้างร้านรุ่งเสน่ห์-บ้านพ่อสอนวงศ์ไตร บ้านคำครั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลคำครั่ง 3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านนานวล หมู่ที่ 4 ตำบลคำรั่ง จึงได้ประชาสัมพันธ์การคำนวณราคากลางโครงการ ให้ทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายหน้าบ้านกำนันชาดา บ้านคำครั่ง หมู่ที่ 1ตำบลคำครั่ง 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายข้างร้านรุ่งเสน่ห์-บ้านพ่อสอนวงศ์ไตร บ้านคำครั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลคำครั่ง 3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านนานวล หมู่ที่ 4 ตำบลคำรั่ง จึงได้ประชาสัมพันธ์การคำนวณราคากลางโครงการ ให้ทราบโดยทั่วกัน../add_file/ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายหน้าบ้านกำนันชาดา บ้านคำครั่ง หมู่ที่ 1ตำบลคำครั่ง 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายข้างร้านรุ่งเสน่ห์-บ้านพ่อสอนวงศ์ไตร บ้านคำครั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลคำครั่ง 3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านนานวล หมู่ที่ 4 ตำบลคำรั่ง จึงได้ประชาสัมพันธ์การคำนวณราคากลางโครงการ ให้ทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : การดำเนินการกิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมติดตามประเมินผล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การดำเนินการกิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมติดตามประเมินผล../add_file/การดำเนินการกิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมติดตามประเมินผล
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 18fWl5iFri105100.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : คู่มือแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ../add_file/คู่มือแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ
ชื่อไฟล์ : ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน ในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน ในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2563../add_file/ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน ในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2563
ชื่อไฟล์ : ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ โครงการ กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ โครงการ กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย../add_file/ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ โครงการ กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ชื่อไฟล์ : แผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี รายละเอียดแผนฯ งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี รายละเอียดแผนฯ งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย../add_file/แผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี รายละเอียดแผนฯ งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย
ชื่อไฟล์ : ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2563../add_file/ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2563
ชื่อไฟล์ : ผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ../add_file/ผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ชื่อไฟล์ : ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี รายละเอียดความก้าวหน้า ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี รายละเอียดความก้าวหน้า ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน../add_file/ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี รายละเอียดความก้าวหน้า ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
ชื่อไฟล์ : ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจหน่วยงาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจหน่วยงาน../add_file/ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจหน่วยงาน
ชื่อไฟล์ : ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจหน่วยงาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจหน่วยงาน../add_file/ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจหน่วยงาน
ชื่อไฟล์ : ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจหน่วยงาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจหน่วยงาน../add_file/ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจหน่วยงาน
ชื่อไฟล์ : gAmenFBFri123754.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ คู่มือปฏิบัติภารกิจตามตำแหน่ง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ คู่มือปฏิบัติภารกิจตามตำแหน่ง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน../add_file/คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ คู่มือปฏิบัติภารกิจตามตำแหน่ง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล../add_file/นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร../add_file/หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ชื่อไฟล์ : แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564../add_file/แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ชื่อไฟล์ : ผลการดำเนินการตามนโนบายการบริหารทรัพยากรบุคคล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ผลการดำเนินการตามนโนบายการบริหารทรัพยากรบุคคล../add_file/ผลการดำเนินการตามนโนบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร../add_file/การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การประเมินความเสี่ยงการทุจริต../add_file/การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต../add_file/การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ชื่อไฟล์ : 3P9nIIUFri11740.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VIl65nDFri11303.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 4 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนานวล-นาประดู่ บ้านนานวล หมู่ที่ 4 ตำบลคำครั่ง 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบูรพา-หนองสนม บ้านบูรพา หมู่ที่ 8 ตำบลคำครั่ง 3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนบ้านนาประดู่ บ้านนาประดู่ หมู่ที่ 6 ตำบลคำครั่ง 4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบูรพา-ชลประทาน บ้านบูรพา หมู่ที่ 8 ตำบลคำครั่ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 4 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนานวล-นาประดู่ บ้านนานวล หมู่ที่ 4 ตำบลคำครั่ง 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบูรพา-หนองสนม บ้านบูรพา หมู่ที่ 8 ตำบลคำครั่ง 3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนบ้านนาประดู่ บ้านนาประดู่ หมู่ที่ 6 ตำบลคำครั่ง 4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบูรพา-ชลประทาน บ้านบูรพา หมู่ที่ 8 ตำบลคำครั่ง../add_file/ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 4 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนานวล-นาประดู่ บ้านนานวล หมู่ที่ 4 ตำบลคำครั่ง 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบูรพา-หนองสนม บ้านบูรพา หมู่ที่ 8 ตำบลคำครั่ง 3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนบ้านนาประดู่ บ้านนาประดู่ หมู่ที่ 6 ตำบลคำครั่ง 4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบูรพา-ชลประทาน บ้านบูรพา หมู่ที่ 8 ตำบลคำครั่ง
ชื่อไฟล์ : แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ../add_file/แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ชื่อไฟล์ : คู่มือการปฏิบัติงานของกองช่าง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือการปฏิบัติงานของกองช่าง../add_file/คู่มือการปฏิบัติงานของกองช่าง
ชื่อไฟล์ : คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี../add_file/คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
ชื่อไฟล์ : uEBYFtGFri123542.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการ../add_file/ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการ
ชื่อไฟล์ : เจตนารมณ์คำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เจตนารมณ์คำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล../add_file/เจตนารมณ์คำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : การดำเนินการ กิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การดำเนินการ กิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน../add_file/การดำเนินการ กิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
ชื่อไฟล์ : ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน การปฏิบัติหน้าที่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน การปฏิบัติหน้าที่../add_file/ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน การปฏิบัติหน้าที่
ชื่อไฟล์ : การดำเนินการ กิจกรรม การจัดการความเสี่ยง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การดำเนินการ กิจกรรม การจัดการความเสี่ยง../add_file/การดำเนินการ กิจกรรม การจัดการความเสี่ยง
ชื่อไฟล์ : 3UQ7ausFri103740.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต../add_file/การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
ชื่อไฟล์ : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน../add_file/รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
ชื่อไฟล์ : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนกำลังคน การสรรหาคน การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนกำลังคน การสรรหาคน การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร../add_file/การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนกำลังคน การสรรหาคน การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
ชื่อไฟล์ : JPu2HNdFri112827.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานภาครัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐตามเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลำครั่ง จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานภาครัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐตามเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลำครั่ง จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ทราบโดยทั่วกัน../add_file/ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานภาครัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐตามเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลำครั่ง จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hGm8xeqFri104132.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน../add_file/ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน
ชื่อไฟล์ : ulbGxyzFri101144.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2562../add_file/วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2562
ชื่อไฟล์ : ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายละเอียดของการดำเนินการ ผลการติดตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายละเอียดของการดำเนินการ ผลการติดตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล../add_file/ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายละเอียดของการดำเนินการ ผลการติดตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ชื่อไฟล์ : b8doZU3Fri110314.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : แผนอัตรากำลัง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนอัตรากำลัง../add_file/แผนอัตรากำลัง
ชื่อไฟล์ : z1279phMon102219.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน../add_file/ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานผ่านเฟสบุ๊ค อบต.คำครั่ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานผ่านเฟสบุ๊ค อบต.คำครั่ง../add_file/ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานผ่านเฟสบุ๊ค อบต.คำครั่ง
ชื่อไฟล์ : กิจกรรมการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กิจกรรมการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน../add_file/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
ชื่อไฟล์ : ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และขอเสนอแนะนำแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือที่ มท.0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 เพื่อเป็นการทบทวนภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือเอื้ออำนวยต่อการบริหาร จึงขอแต่งตั้งคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และขอเสนอแนะนำแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือที่ มท.0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 เพื่อเป็นการทบทวนภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือเอื้ออำนวยต่อการบริหาร จึงขอแต่งตั้งคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน../add_file/ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และขอเสนอแนะนำแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือที่ มท.0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 เพื่อเป็นการทบทวนภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือเอื้ออำนวยต่อการบริหาร จึงขอแต่งตั้งคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำรั่ง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2563) ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ณ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนคำครั่ง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำรั่ง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2563) ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ณ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนคำครั่ง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำรั่ง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2563) ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ณ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนคำครั่ง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ประชาสัมพันธ์แจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการบำบัดน้ำเสีย การสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลคำครั่ง ปี 2562 พร้อมผลการรายงานสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลคำครั่ง ปี 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ประชาสัมพันธ์แจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการบำบัดน้ำเสีย การสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลคำครั่ง ปี 2562 พร้อมผลการรายงานสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลคำครั่ง ปี 2562../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ประชาสัมพันธ์แจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการบำบัดน้ำเสีย การสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลคำครั่ง ปี 2562 พร้อมผลการรายงานสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลคำครั่ง ปี 2562
ชื่อไฟล์ : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 ../add_file/ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562
ชื่อไฟล์ : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ../add_file/ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
ชื่อไฟล์ : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ../add_file/ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562
ชื่อไฟล์ : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ../add_file/ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
ชื่อไฟล์ : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ../add_file/ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
ชื่อไฟล์ : คู่มือสำหรับบริการประชาชน เป็นคู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงานสำหรับบริการประชาชนที่มาใช้บริการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือสำหรับบริการประชาชน เป็นคู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงานสำหรับบริการประชาชนที่มาใช้บริการ../add_file/คู่มือสำหรับบริการประชาชน เป็นคู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงานสำหรับบริการประชาชนที่มาใช้บริการ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายหน้าบ้านกำนันชาดา บ้านคำครั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลคำครั่ง 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายข้างร้านรุ่งเสน่ห์ บ้านพ่อสอนวงศ์ไตร บ้านคำครั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลคำครั่ง 3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านนานวล หมู่ที่ 4 ตำบลำครั่ง จึงประชาสัมพันธ์การคำนวณราคากลางโครงการ เพื่อทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายหน้าบ้านกำนันชาดา บ้านคำครั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลคำครั่ง 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายข้างร้านรุ่งเสน่ห์ บ้านพ่อสอนวงศ์ไตร บ้านคำครั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลคำครั่ง 3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านนานวล หมู่ที่ 4 ตำบลำครั่ง จึงประชาสัมพันธ์การคำนวณราคากลางโครงการ เพื่อทราบโดยทั่วกัน../add_file/ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายหน้าบ้านกำนันชาดา บ้านคำครั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลคำครั่ง 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายข้างร้านรุ่งเสน่ห์ บ้านพ่อสอนวงศ์ไตร บ้านคำครั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลคำครั่ง 3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านนานวล หมู่ที่ 4 ตำบลำครั่ง จึงประชาสัมพันธ์การคำนวณราคากลางโครงการ เพื่อทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : กิจกรรมทำความสะอาดของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี 2562 โดยดำเนินการในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งสะอาดสวยงาม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กิจกรรมทำความสะอาดของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี 2562 โดยดำเนินการในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งสะอาดสวยงาม ../add_file/กิจกรรมทำความสะอาดของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี 2562 โดยดำเนินการในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งสะอาดสวยงาม
ชื่อไฟล์ : กิจกรรมทำความสะอาดของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี 2562 โดยดำเนินการในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งสะอาดสวยงาม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กิจกรรมทำความสะอาดของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี 2562 โดยดำเนินการในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งสะอาดสวยงาม ../add_file/กิจกรรมทำความสะอาดของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี 2562 โดยดำเนินการในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งสะอาดสวยงาม
ชื่อไฟล์ : กิจกรรมทำความสะอาดของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี 2562 โดยดำเนินการในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งสะอาดสวยงาม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กิจกรรมทำความสะอาดของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี 2562 โดยดำเนินการในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งสะอาดสวยงาม ../add_file/กิจกรรมทำความสะอาดของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี 2562 โดยดำเนินการในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งสะอาดสวยงาม
ชื่อไฟล์ : กิจกรรมทำความสะอาดของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี 2562 โดยดำเนินการในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งสะอาดสวยงาม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กิจกรรมทำความสะอาดของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี 2562 โดยดำเนินการในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งสะอาดสวยงาม ../add_file/กิจกรรมทำความสะอาดของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี 2562 โดยดำเนินการในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งสะอาดสวยงาม
ชื่อไฟล์ : โครงการอบรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปี 2562 โดยดำเนินการในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในเรื่องพัฒนาการเด็กและจัดการศึกษา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โครงการอบรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปี 2562 โดยดำเนินการในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในเรื่องพัฒนาการเด็กและจัดการศึกษา ../add_file/โครงการอบรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปี 2562 โดยดำเนินการในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในเรื่องพัฒนาการเด็กและจัดการศึกษา
ชื่อไฟล์ : โครงการเยี่ยมบ้านสารสัมพันธ์ ประจำปี 2562 โดยดำเนินการในวันที่ ๔-๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครองและเด็ก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โครงการเยี่ยมบ้านสารสัมพันธ์ ประจำปี 2562 โดยดำเนินการในวันที่ ๔-๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครองและเด็ก ../add_file/โครงการเยี่ยมบ้านสารสัมพันธ์ ประจำปี 2562 โดยดำเนินการในวันที่ ๔-๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครองและเด็ก
ชื่อไฟล์ : กิจกรรมจุดเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562 โดยดำเนินการในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะระเภทต่างๆ สร้างวินัย จิตสำนึกในการจัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กิจกรรมจุดเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562 โดยดำเนินการในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะระเภทต่างๆ สร้างวินัย จิตสำนึกในการจัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม ../add_file/กิจกรรมจุดเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562 โดยดำเนินการในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะระเภทต่างๆ สร้างวินัย จิตสำนึกในการจัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม
ชื่อไฟล์ : โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปี 2562 โดยดำเนินการในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพอนามัยในช่องปาก และได้รู้จักการแปรงฟันที่ถูกวิธี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปี 2562 โดยดำเนินการในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพอนามัยในช่องปาก และได้รู้จักการแปรงฟันที่ถูกวิธี ../add_file/โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปี 2562 โดยดำเนินการในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพอนามัยในช่องปาก และได้รู้จักการแปรงฟันที่ถูกวิธี
ชื่อไฟล์ : โครงการยืดอกพกปิ่นโต ประจำปี 2562 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง รณรงค์การใช้ถุงผ้าใช้ปิ่นโตแทนการใช้ถุงพลาสติก เพื่อเป็นการลดการใช้ถุงพลาสติกและหันมาใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โครงการยืดอกพกปิ่นโต ประจำปี 2562 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง รณรงค์การใช้ถุงผ้าใช้ปิ่นโตแทนการใช้ถุงพลาสติก เพื่อเป็นการลดการใช้ถุงพลาสติกและหันมาใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ../add_file/โครงการยืดอกพกปิ่นโต ประจำปี 2562 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง รณรงค์การใช้ถุงผ้าใช้ปิ่นโตแทนการใช้ถุงพลาสติก เพื่อเป็นการลดการใช้ถุงพลาสติกและหันมาใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ชื่อไฟล์ : ประกาศ เรื่่อง ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ เรื่่อง ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู ../add_file/ประกาศ เรื่่อง ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู
ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562) องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562) องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน../add_file/ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562) องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : z5hfMKBFri111042.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562) องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562) องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน../add_file/ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562) องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : 38Txd6YTue21119.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562) องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562) องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน../add_file/ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562) องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ../add_file/การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562) องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562) องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน../add_file/ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562) องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ../add_file/ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ชื่อไฟล์ : การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร../add_file/การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ชื่อไฟล์ : ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน../add_file/ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1../add_file/1
ชื่อไฟล์ : บันทึกข้อร้องเรียน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บันทึกข้อร้องเรียน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ../add_file/บันทึกข้อร้องเรียน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LfeuOYCFri104912.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1../add_file/1
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กรกฎาคม 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กรกฎาคม 2563../add_file/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กรกฎาคม 2563
ชื่อไฟล์ : ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรีจึงขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งเผยแพร่บทความ จำนวน 5 เรื่่อง ต่อไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรีจึงขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งเผยแพร่บทความ จำนวน 5 เรื่่อง ต่อไป../add_file/ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรีจึงขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งเผยแพร่บทความ จำนวน 5 เรื่่อง ต่อไป
ชื่อไฟล์ : คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง../add_file/คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง
ชื่อไฟล์ : Nzb4jkRFri112455.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ชื่อไฟล์ : คู่มือการจัดเก็บรายได้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือการจัดเก็บรายได้../add_file/คู่มือการจัดเก็บรายได้
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประมาณกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ แต่ละคันและเครื่องจักรกลต่างๆ แต่ละชนิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประมาณกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ แต่ละคันและเครื่องจักรกลต่างๆ แต่ละชนิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประมาณกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ แต่ละคันและเครื่องจักรกลต่างๆ แต่ละชนิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : คู่มืองานวิเคราะห์นโยบายและแผน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มืองานวิเคราะห์นโยบายและแผน../add_file/คู่มืองานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชื่อไฟล์ : ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุด จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุด จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน../add_file/ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุด จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : RmxI2qUFri112600.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำรั่ง ได้ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ จึงได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำรั่ง ได้ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ จึงได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำรั่ง ได้ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ จึงได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำรั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำรั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำรั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ได้ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่่นๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ได้ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่่นๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ได้ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่่นๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ได้ประกาศประชาสัมพันธ์การสัมมนาออนไลน์ (Webinars) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ได้ประกาศประชาสัมพันธ์การสัมมนาออนไลน์ (Webinars) ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ได้ประกาศประชาสัมพันธ์การสัมมนาออนไลน์ (Webinars)
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2563../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2563
ชื่อไฟล์ : wrwR2ZHThu112846.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี../add_file/ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น../add_file/รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : o9wZBL4Thu113049.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : uybUSVwFri124009.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563../add_file/รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563
ชื่อไฟล์ : nEDOgXTThu113624.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ออกประกาศ เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ออกประกาศ เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ออกประกาศ เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : 8qNjwluThu114006.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุด จังหวัดอุบลราชธานี ออกประกาศ เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563 ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุด จังหวัดอุบลราชธานี ออกประกาศ เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563 ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุด จังหวัดอุบลราชธานี ออกประกาศ เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563 ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : KACuYZFThu104009.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา../add_file/ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
ชื่อไฟล์ : YCtvFaVThu104955.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 6 โครงการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 6 โครงการ../add_file/ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 6 โครงการ
ชื่อไฟล์ : FsVnoZBThu12818.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 2 โครงการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 2 โครงการ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 2 โครงการ
ชื่อไฟล์ : 9RcdlE1Thu20622.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2563../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2563
ชื่อไฟล์ : JIIXhNhThu21033.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563
ชื่อไฟล์ : qamVSveThu21440.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2563../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2563
ชื่อไฟล์ : 3kvWoQoThu21710.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
ชื่อไฟล์ : LS5pRSUThu21911.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2563../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2563
ชื่อไฟล์ : x3F81nSFri95629.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 7 รายการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 7 รายการ../add_file/ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 7 รายการ
ชื่อไฟล์ : fS9TjMBWed104247.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 3 โครงการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 3 โครงการ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 3 โครงการ
ชื่อไฟล์ : KomKNXoMon110951.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต การแจ้งจัดการสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต การแจ้งจัดการสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2563 ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต การแจ้งจัดการสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2563
ชื่อไฟล์ : uQ9n3Q4Thu104606.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 6 โครงการ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 6 โครงการ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 6 โครงการ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : sf2tSjjFri90140.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : 8Ku7tSuThu91836.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 21wpnQ2Thu34503.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ส่วนที่1) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ส่วนที่1)../add_file/ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ส่วนที่1)
ชื่อไฟล์ : ZqY686TThu93618.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ได้ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบดังต่อไปนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ได้ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบดังต่อไปนี้../add_file/ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ได้ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบดังต่อไปนี้
ชื่อไฟล์ : ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน../add_file/ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : pgiygkFThu50058.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ../add_file/ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ชื่อไฟล์ : fWTlPlPThu102722.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทราบกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 โดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทราบกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 โดยทั่วกัน../add_file/ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทราบกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 โดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : AbhTxMyThu110741.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 2 โครงการ จึงประชาสัมพันธ์การคำนวณราคากลางโครงการมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 2 โครงการ จึงประชาสัมพันธ์การคำนวณราคากลางโครงการมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน../add_file/ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 2 โครงการ จึงประชาสัมพันธ์การคำนวณราคากลางโครงการมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : UJR8hoEThu113454.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง บัดนี้คณะกรรมการตรวจสอบและรวมคะแนน ได้ตรวจผลการสอบ และรวมคะแนนในทุกตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก โดยเรียงลำดับตามคะแนนสูงสุด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง บัดนี้คณะกรรมการตรวจสอบและรวมคะแนน ได้ตรวจผลการสอบ และรวมคะแนนในทุกตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก โดยเรียงลำดับตามคะแนนสูงสุด../add_file/ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง บัดนี้คณะกรรมการตรวจสอบและรวมคะแนน ได้ตรวจผลการสอบ และรวมคะแนนในทุกตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก โดยเรียงลำดับตามคะแนนสูงสุด
ชื่อไฟล์ : YmUKlkIWed93029.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 3 โครงการ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 3 โครงการ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน../add_file/ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 3 โครงการ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : 8A7eJ2oFri12247.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : fJXMmiUTue103659.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1XeaCGGTue100352.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอดเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 2 โครงการ จึงได้ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอดเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 2 โครงการ จึงได้ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอดเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 2 โครงการ จึงได้ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง
ชื่อไฟล์ : QppVACRWed23422.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564)../add_file/ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564)
ชื่อไฟล์ : zBNBunlWed33743.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : คู่มืองานธุรการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มืองานธุรการ../add_file/คู่มืองานธุรการ
ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564)../add_file/ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564)
ชื่อไฟล์ : NzNYJyDFri111943.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Aj9pN9gFri121301.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : G5yc8uZFri104353.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : DMtxsi5Fri45956.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 7 โครงการ จึงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 7 โครงการ จึงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 7 โครงการ จึงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : IoUpdXkMon124817.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน../add_file/ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : XOC9WoUMon125128.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : tbfQ5ucFri103448.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน../add_file/ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : UHhrfKPWed20021.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการตามแบบ สขร.1 เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจดูผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการตามแบบ สขร.1 เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจดูผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการตามแบบ สขร.1 เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจดูผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง
ชื่อไฟล์ : n4Vxja8Wed20353.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : q2VlNSsTue102032.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563../add_file/รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการตามแบบ สขร.1 เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจดูผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการตามแบบ สขร.1 เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจดูผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการตามแบบ สขร.1 เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจดูผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง
ชื่อไฟล์ : gaj5BQEWed21452.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(สำหรับแบบ IIT) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(สำหรับแบบ IIT) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน../add_file/ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(สำหรับแบบ IIT) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : VlNR8sdWed21908.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (สำหรับแบบ EIT) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (สำหรับแบบ EIT) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน../add_file/ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (สำหรับแบบ EIT) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง บ้านดอนชี​ หมู่ที่​ 10 อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร 045-210652 แฟกซ์ 045-210376 www.khamkhrang.go.th อีเมลล์ : saraban@khamkhrang.go.th file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง บ้านดอนชี​ หมู่ที่​ 10 อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร 045-210652 แฟกซ์ 045-210376 www.khamkhrang.go.th อีเมลล์ : saraban@khamkhrang.go.th../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง บ้านดอนชี​ หมู่ที่​ 10 อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร 045-210652 แฟกซ์ 045-210376 www.khamkhrang.go.th อีเมลล์ : saraban@khamkhrang.go.th
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สภาพทั่วไป 1. ที่ตั้งและอาณาเขต องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ 46 ตารางกิโลเมตร หรือ 28,750 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ม.1 - ม. 10 เขตการปกครองเป็น 10 หมู่บ้านดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านคำครั่ง หมู่ที่ 2 บ้านคำครั่ง หมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4 บ้านนานวล หมู่ที่ 5 บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 บ้านนาประดู่ หมู่ที่ 7 บ้านคำครั่ง หมู่ที่ 8 บ้านบูรพา หมู่ที่ 9 บ้านนานวลใต้พัฒนา หมู่ที่ 10 บ้านดอนชี และมีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อพื้นที่ของตำบลกุดประทายและตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ทิศใต้ ติดต่อพื้นที่ของตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ทิศตะวันออก ติดต่อพื้นที่ของตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ทิศตะวันตก ติดต่อพื้นที่ของตำพลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 2. สภาพภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 140 - 150 เมตร 3. สภาพภูมิอากาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ได้รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ได้พัดเอาความหนาวเย็นและความแห้งแล้งเข้ามา และยังได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดเอาฝนและความชื้นเข้ามา ทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในรอบปีต่างกัน แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาวและฤดูร้อน ดังต่อไปนี้ 1) ฤดูฝน อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมที่ก่อให้เกิดฝนตกทั่วประเทศ ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีประมาณ 1,100-1,300 มิลิเมตร และอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 30 องศาเซลเซียส 2) ฤดูหนาว อยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 24 องศาเซลเซียส 3) ฤดูร้อน อยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนพัดมาจากทะเลจีนใต้ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 32 องศาเซลเซียสและสูงสุดในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 4. โครงสร้างพื้นฐาน (ระบบบริการขั้นพื้นฐาน) 1) การคมนาคม เขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งมีการคมนาคมติดต่อกับอำเภอต่างๆตำบลคำครั่ง ประกอบด้วย ถนนลาดยางจำนวน 3 สาย และถนนลูกรังจำนวน 8 สาย (การจัดเวทีชุมชนตำบลคำครั่ง, 7 มีนาคม 2550) ดังตารางที่ 3-1 2) ด้านการสาธารณูปโภคและการสื่อสาร 2.1. การไฟฟ้า การดำเนินกิจการ ไฟฟ้าให้กับประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อยู่ในความรับผิดชอบและดำเนินงานโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนอย่างทั่วถึง ข้อมูลการไฟฟ้า ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 2,000 หลังคาเรือน ไม่มีไฟฟ้าใช้ 389 หลังคาเรือน 2.2. การประปา ระบบจำหน่ายน้ำประปา ของหมู่บ้านซึ่งก่อสร้างโดยหน่วยงาน รพช. , กรมทรัพยากรธรณี , กรมโยธาธิการ , องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ครอบคลุมจำนวน 10 หมู่บ้าน มีน้ำใช้ทุกหลังคาเรือน ข้อมูลการประปา ประจำปี 2550 ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ำประปา จำนวน 2,100 หลังคาเรือนหน่วยงานเจ้าของกิจการ ประปา ของส่วนท้องถิ่น - แห่ง ประปาภูมิภาค - แห่ง ประปาหมู่บ้าน 10 แห่ง น้ำประปาที่ผลิตได้ จำนวน 100,000 ลิตร/วัน น้ำประปาที่ต้องการใช้ จำนวน 110,000 ลิตร/วัน แหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา คือ ( / ) แหล่งน้ำใต้ดิน ( / ) แหล่งน้ำผิวดิน มีแหล่งน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาหรือไม่ ( ) ไม่มี ( / ) มี (ระบุ).............................................. 2.3 การโทรคมนาคม ระบบการสื่อสารที่มีให้บริการ เช่นโทรศัพท์ การไปรษณีย์โทรเลข และการสื่อสารในรูปแบบอื่นๆ ดังต่อไปนี้ (1) การไปรษณีย์โทรเลข ใช้บริการที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอเดชอุดม ซึ่งอยู่ในความควบคุมของการสื่อสารแห่งประเทศไทย (2) โทรศัพท์ เครือข่ายโทรศัพท์ตำบลคำครั่ง มีตู้โทรศัพท์ชุมสายอำเภอเดชอุดมจำนวน 11 ตู้กระจายภายในตำบล ส่วนใหญ่ใช้งานไม่ได้เพราะชำรุดขาดการบำรุงรักษา 5. ด้านสังคม 1) ประชากร ปัจจุบันราษฎรที่ตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรองลงมาเป็นอาชีพค้าขาย ข้าราชการ ผู้ใช้แรงงาน โดยในเขตองค์กรบริหารส่วนตำบลคำครั่ง มีประชากรทั้งสิ้น 6,415 คน แยกเป็นประชากรชาย 3,257 คน ประชากรหญิง 3,158 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,479 ครัวเรือน 2) การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ภาษาที่ใช้พูดในท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็น ภาษาอีสาน วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นวัฒนธรรมอีสาน ในปัจจุบันมีโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ ข้อมูลการศึกษา โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา - แห่ง สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ 4 แห่ง เอกชน - แห่ง อื่นๆระบุ - แห่ง โรงเรียนระดับ,ศูนย์เด็กเล็ก รัฐบาล 4 แห่ง เอกชน - แห่ง โรงเรียนระดับประถม รัฐบาล 4 แห่ง เอกชน - แห่ง โรงเรียนระดับมัธยม รัฐบาล - แห่ง เอกชน - แห่ง วิทยาลัย รัฐบาล - แห่ง เอกชน - แห่ง สถานพักผ่อนหย่อนใจ สนามกีฬาท้องถิ่น 1 แห่ง สวนสาธารณะ - แห่ง อื่นๆ (ระบุ) 3) การศาสนา ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อิทธพลของศาสนาจึงเข้ามามีบทบาทมากในการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีวัดอยู่ในพื้นที่จำนวน 6 แห่ง - สำนักสงฆ์ 4) การสาธารณสุข มีสถานบริการด้านสุขภาพ จำนวน 1 แห่ง สภาพความเป็นอยู่ ในด้านสุขภาพและอนามัยของราษฎรไม่ดีพอ ยังมีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ ข้อมูลสาธารณสุขตำบลคำครั่ง - ศูนย์บริการสาธารณสุข/สถานีอนามัย จำนวน 1 แห่ง ชื่อศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านคำครั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลคำครั่ง - สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 2 แห่ง - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 3 แห่ง - อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำตำบล จำนวน 143 คน ศักยภาพด้านบุคลากรของคณะผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง การแบ่งส่วนการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ได้แบ่งส่วนการบริหารออกเป็นสำนักและส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ รวมพนักงานส่วนตำบล จำนวน 14 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 17 คน พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 คน รวม 37 คน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สภาพทั่วไป 1. ที่ตั้งและอาณาเขต องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ 46 ตารางกิโลเมตร หรือ 28,750 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ม.1 - ม. 10 เขตการปกครองเป็น 10 หมู่บ้านดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านคำครั่ง หมู่ที่ 2 บ้านคำครั่ง หมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4 บ้านนานวล หมู่ที่ 5 บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 บ้านนาประดู่ หมู่ที่ 7 บ้านคำครั่ง หมู่ที่ 8 บ้านบูรพา หมู่ที่ 9 บ้านนานวลใต้พัฒนา หมู่ที่ 10 บ้านดอนชี และมีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อพื้นที่ของตำบลกุดประทายและตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ทิศใต้ ติดต่อพื้นที่ของตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ทิศตะวันออก ติดต่อพื้นที่ของตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ทิศตะวันตก ติดต่อพื้นที่ของตำพลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 2. สภาพภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 140 - 150 เมตร 3. สภาพภูมิอากาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ได้รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ได้พัดเอาความหนาวเย็นและความแห้งแล้งเข้ามา และยังได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดเอาฝนและความชื้นเข้ามา ทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในรอบปีต่างกัน แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาวและฤดูร้อน ดังต่อไปนี้ 1) ฤดูฝน อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมที่ก่อให้เกิดฝนตกทั่วประเทศ ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีประมาณ 1,100-1,300 มิลิเมตร และอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 30 องศาเซลเซียส 2) ฤดูหนาว อยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 24 องศาเซลเซียส 3) ฤดูร้อน อยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนพัดมาจากทะเลจีนใต้ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 32 องศาเซลเซียสและสูงสุดในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 4. โครงสร้างพื้นฐาน (ระบบบริการขั้นพื้นฐาน) 1) การคมนาคม เขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งมีการคมนาคมติดต่อกับอำเภอต่างๆตำบลคำครั่ง ประกอบด้วย ถนนลาดยางจำนวน 3 สาย และถนนลูกรังจำนวน 8 สาย (การจัดเวทีชุมชนตำบลคำครั่ง, 7 มีนาคม 2550) ดังตารางที่ 3-1 2) ด้านการสาธารณูปโภคและการสื่อสาร 2.1. การไฟฟ้า การดำเนินกิจการ ไฟฟ้าให้กับประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อยู่ในความรับผิดชอบและดำเนินงานโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนอย่างทั่วถึง ข้อมูลการไฟฟ้า ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 2,000 หลังคาเรือน ไม่มีไฟฟ้าใช้ 389 หลังคาเรือน 2.2. การประปา ระบบจำหน่ายน้ำประปา ของหมู่บ้านซึ่งก่อสร้างโดยหน่วยงาน รพช. , กรมทรัพยากรธรณี , กรมโยธาธิการ , องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ครอบคลุมจำนวน 10 หมู่บ้าน มีน้ำใช้ทุกหลังคาเรือน ข้อมูลการประปา ประจำปี 2550 ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ำประปา จำนวน 2,100 หลังคาเรือนหน่วยงานเจ้าของกิจการ ประปา ของส่วนท้องถิ่น - แห่ง ประปาภูมิภาค - แห่ง ประปาหมู่บ้าน 10 แห่ง น้ำประปาที่ผลิตได้ จำนวน 100,000 ลิตร/วัน น้ำประปาที่ต้องการใช้ จำนวน 110,000 ลิตร/วัน แหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา คือ ( / ) แหล่งน้ำใต้ดิน ( / ) แหล่งน้ำผิวดิน มีแหล่งน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาหรือไม่ ( ) ไม่มี ( / ) มี (ระบุ).............................................. 2.3 การโทรคมนาคม ระบบการสื่อสารที่มีให้บริการ เช่นโทรศัพท์ การไปรษณีย์โทรเลข และการสื่อสารในรูปแบบอื่นๆ ดังต่อไปนี้ (1) การไปรษณีย์โทรเลข ใช้บริการที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอเดชอุดม ซึ่งอยู่ในความควบคุมของการสื่อสารแห่งประเทศไทย (2) โทรศัพท์ เครือข่ายโทรศัพท์ตำบลคำครั่ง มีตู้โทรศัพท์ชุมสายอำเภอเดชอุดมจำนวน 11 ตู้กระจายภายในตำบล ส่วนใหญ่ใช้งานไม่ได้เพราะชำรุดขาดการบำรุงรักษา 5. ด้านสังคม 1) ประชากร ปัจจุบันราษฎรที่ตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรองลงมาเป็นอาชีพค้าขาย ข้าราชการ ผู้ใช้แรงงาน โดยในเขตองค์กรบริหารส่วนตำบลคำครั่ง มีประชากรทั้งสิ้น 6,415 คน แยกเป็นประชากรชาย 3,257 คน ประชากรหญิง 3,158 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,479 ครัวเรือน 2) การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ภาษาที่ใช้พูดในท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็น ภาษาอีสาน วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นวัฒนธรรมอีสาน ในปัจจุบันมีโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ ข้อมูลการศึกษา โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา - แห่ง สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ 4 แห่ง เอกชน - แห่ง อื่นๆระบุ - แห่ง โรงเรียนระดับ,ศูนย์เด็กเล็ก รัฐบาล 4 แห่ง เอกชน - แห่ง โรงเรียนระดับประถม รัฐบาล 4 แห่ง เอกชน - แห่ง โรงเรียนระดับมัธยม รัฐบาล - แห่ง เอกชน - แห่ง วิทยาลัย รัฐบาล - แห่ง เอกชน - แห่ง สถานพักผ่อนหย่อนใจ สนามกีฬาท้องถิ่น 1 แห่ง สวนสาธารณะ - แห่ง อื่นๆ (ระบุ) 3) การศาสนา ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อิทธพลของศาสนาจึงเข้ามามีบทบาทมากในการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีวัดอยู่ในพื้นที่จำนวน 6 แห่ง - สำนักสงฆ์ 4) การสาธารณสุข มีสถานบริการด้านสุขภาพ จำนวน 1 แห่ง สภาพความเป็นอยู่ ในด้านสุขภาพและอนามัยของราษฎรไม่ดีพอ ยังมีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ ข้อมูลสาธารณสุขตำบลคำครั่ง - ศูนย์บริการสาธารณสุข/สถานีอนามัย จำนวน 1 แห่ง ชื่อศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านคำครั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลคำครั่ง - สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 2 แห่ง - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 3 แห่ง - อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำตำบล จำนวน 143 คน ศักยภาพด้านบุคลากรของคณะผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง การแบ่งส่วนการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ได้แบ่งส่วนการบริหารออกเป็นสำนักและส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ รวมพนักงานส่วนตำบล จำนวน 14 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 17 คน พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 คน รวม 37 คน../add_file/ สภาพทั่วไป 1. ที่ตั้งและอาณาเขต องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ 46 ตารางกิโลเมตร หรือ 28,750 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ม.1 - ม. 10 เขตการปกครองเป็น 10 หมู่บ้านดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านคำครั่ง หมู่ที่ 2 บ้านคำครั่ง หมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4 บ้านนานวล หมู่ที่ 5 บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 บ้านนาประดู่ หมู่ที่ 7 บ้านคำครั่ง หมู่ที่ 8 บ้านบูรพา หมู่ที่ 9 บ้านนานวลใต้พัฒนา หมู่ที่ 10 บ้านดอนชี และมีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อพื้นที่ของตำบลกุดประทายและตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ทิศใต้ ติดต่อพื้นที่ของตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ทิศตะวันออก ติดต่อพื้นที่ของตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ทิศตะวันตก ติดต่อพื้นที่ของตำพลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 2. สภาพภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 140 - 150 เมตร 3. สภาพภูมิอากาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ได้รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ได้พัดเอาความหนาวเย็นและความแห้งแล้งเข้ามา และยังได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดเอาฝนและความชื้นเข้ามา ทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในรอบปีต่างกัน แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาวและฤดูร้อน ดังต่อไปนี้ 1) ฤดูฝน อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมที่ก่อให้เกิดฝนตกทั่วประเทศ ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีประมาณ 1,100-1,300 มิลิเมตร และอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 30 องศาเซลเซียส 2) ฤดูหนาว อยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 24 องศาเซลเซียส 3) ฤดูร้อน อยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนพัดมาจากทะเลจีนใต้ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 32 องศาเซลเซียสและสูงสุดในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 4. โครงสร้างพื้นฐาน (ระบบบริการขั้นพื้นฐาน) 1) การคมนาคม เขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งมีการคมนาคมติดต่อกับอำเภอต่างๆตำบลคำครั่ง ประกอบด้วย ถนนลาดยางจำนวน 3 สาย และถนนลูกรังจำนวน 8 สาย (การจัดเวทีชุมชนตำบลคำครั่ง, 7 มีนาคม 2550) ดังตารางที่ 3-1 2) ด้านการสาธารณูปโภคและการสื่อสาร 2.1. การไฟฟ้า การดำเนินกิจการ ไฟฟ้าให้กับประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อยู่ในความรับผิดชอบและดำเนินงานโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนอย่างทั่วถึง ข้อมูลการไฟฟ้า ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 2,000 หลังคาเรือน ไม่มีไฟฟ้าใช้ 389 หลังคาเรือน 2.2. การประปา ระบบจำหน่ายน้ำประปา ของหมู่บ้านซึ่งก่อสร้างโดยหน่วยงาน รพช. , กรมทรัพยากรธรณี , กรมโยธาธิการ , องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ครอบคลุมจำนวน 10 หมู่บ้าน มีน้ำใช้ทุกหลังคาเรือน ข้อมูลการประปา ประจำปี 2550 ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ำประปา จำนวน 2,100 หลังคาเรือนหน่วยงานเจ้าของกิจการ ประปา ของส่วนท้องถิ่น - แห่ง ประปาภูมิภาค - แห่ง ประปาหมู่บ้าน 10 แห่ง น้ำประปาที่ผลิตได้ จำนวน 100,000 ลิตร/วัน น้ำประปาที่ต้องการใช้ จำนวน 110,000 ลิตร/วัน แหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา คือ ( / ) แหล่งน้ำใต้ดิน ( / ) แหล่งน้ำผิวดิน มีแหล่งน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาหรือไม่ ( ) ไม่มี ( / ) มี (ระบุ).............................................. 2.3 การโทรคมนาคม ระบบการสื่อสารที่มีให้บริการ เช่นโทรศัพท์ การไปรษณีย์โทรเลข และการสื่อสารในรูปแบบอื่นๆ ดังต่อไปนี้ (1) การไปรษณีย์โทรเลข ใช้บริการที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอเดชอุดม ซึ่งอยู่ในความควบคุมของการสื่อสารแห่งประเทศไทย (2) โทรศัพท์ เครือข่ายโทรศัพท์ตำบลคำครั่ง มีตู้โทรศัพท์ชุมสายอำเภอเดชอุดมจำนวน 11 ตู้กระจายภายในตำบล ส่วนใหญ่ใช้งานไม่ได้เพราะชำรุดขาดการบำรุงรักษา 5. ด้านสังคม 1) ประชากร ปัจจุบันราษฎรที่ตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรองลงมาเป็นอาชีพค้าขาย ข้าราชการ ผู้ใช้แรงงาน โดยในเขตองค์กรบริหารส่วนตำบลคำครั่ง มีประชากรทั้งสิ้น 6,415 คน แยกเป็นประชากรชาย 3,257 คน ประชากรหญิง 3,158 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,479 ครัวเรือน 2) การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ภาษาที่ใช้พูดในท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็น ภาษาอีสาน วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นวัฒนธรรมอีสาน ในปัจจุบันมีโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ ข้อมูลการศึกษา โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา - แห่ง สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ 4 แห่ง เอกชน - แห่ง อื่นๆระบุ - แห่ง โรงเรียนระดับ,ศูนย์เด็กเล็ก รัฐบาล 4 แห่ง เอกชน - แห่ง โรงเรียนระดับประถม รัฐบาล 4 แห่ง เอกชน - แห่ง โรงเรียนระดับมัธยม รัฐบาล - แห่ง เอกชน - แห่ง วิทยาลัย รัฐบาล - แห่ง เอกชน - แห่ง สถานพักผ่อนหย่อนใจ สนามกีฬาท้องถิ่น 1 แห่ง สวนสาธารณะ - แห่ง อื่นๆ (ระบุ) 3) การศาสนา ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อิทธพลของศาสนาจึงเข้ามามีบทบาทมากในการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีวัดอยู่ในพื้นที่จำนวน 6 แห่ง - สำนักสงฆ์ 4) การสาธารณสุข มีสถานบริการด้านสุขภาพ จำนวน 1 แห่ง สภาพความเป็นอยู่ ในด้านสุขภาพและอนามัยของราษฎรไม่ดีพอ ยังมีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ ข้อมูลสาธารณสุขตำบลคำครั่ง - ศูนย์บริการสาธารณสุข/สถานีอนามัย จำนวน 1 แห่ง ชื่อศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านคำครั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลคำครั่ง - สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 2 แห่ง - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 3 แห่ง - อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำตำบล จำนวน 143 คน ศักยภาพด้านบุคลากรของคณะผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง การแบ่งส่วนการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ได้แบ่งส่วนการบริหารออกเป็นสำนักและส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ รวมพนักงานส่วนตำบล จำนวน 14 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 17 คน พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 คน รวม 37 คน
ชื่อไฟล์ : อำนาจหน้าที่ การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง นั้น เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา ตลอดจนร่วมสร้างร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งจะสมบูรณ์ได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537( แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน ) และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้ำ มาตรา 67 (1) 2.ให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร มาตรา 68 (1) 3.ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น มาตรา 68 (2) 4.ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ มาตรา 68 (3) 5.การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ มาตรา 16 (4) 6.การสาธารณูปการ มาตรา 16 (5) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 1.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ มาตรา 67 (6) 2.ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ มาตรา 67 (3) 3.ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ มาตรา 68 (4) 4.การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส มาตรา 16 (10) 5.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย มาตรา 16 (2) 6.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล มาตรา 16 (19) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 1.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรา 67 (4) 2.การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มาตรา 68 (8) 3.การผังเมือง มาตรา 68 (13) 3.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง มาตรา 16 (17) 4.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน มาตรา 16 (5) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 1.ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว มาตรา 68 (6) 2.ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ มาตรา 68 (5) 3.บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร มาตรา 68 (7) 4.ให้มีตลาด มาตรา 68 (10) 5.การท่องเที่ยว มาตรา 68 (12) 6.กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ มาตรา 68 (11) 7.การส่งเสริม การฝึกและการประกอบอาชีพ มาตรา 16 (6) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1.การคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรา 67 (7) 2.รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งฝอยและสิ่งปฏิกูล มาตรา 67 (2) 3.การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ มาตรา 17 (12) ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 1.บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น มาตรา 67 (8) 2.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มาตรา 67 (5) 3.การจัดการศึกษา มาตรา 16 (9) 4.การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น มาตรา 17 (18) ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1.สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องงถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น 2.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรืบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร มาตรา 67 (9) 3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน มาตรา 16 (16) 4.การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 17 (3) 5.การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น มาตรา 17 (16) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อำนาจหน้าที่ การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง นั้น เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา ตลอดจนร่วมสร้างร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งจะสมบูรณ์ได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537( แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน ) และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้ำ มาตรา 67 (1) 2.ให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร มาตรา 68 (1) 3.ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น มาตรา 68 (2) 4.ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ มาตรา 68 (3) 5.การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ มาตรา 16 (4) 6.การสาธารณูปการ มาตรา 16 (5) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 1.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ มาตรา 67 (6) 2.ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ มาตรา 67 (3) 3.ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ มาตรา 68 (4) 4.การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส มาตรา 16 (10) 5.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย มาตรา 16 (2) 6.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล มาตรา 16 (19) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 1.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรา 67 (4) 2.การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มาตรา 68 (8) 3.การผังเมือง มาตรา 68 (13) 3.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง มาตรา 16 (17) 4.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน มาตรา 16 (5) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 1.ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว มาตรา 68 (6) 2.ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ มาตรา 68 (5) 3.บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร มาตรา 68 (7) 4.ให้มีตลาด มาตรา 68 (10) 5.การท่องเที่ยว มาตรา 68 (12) 6.กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ มาตรา 68 (11) 7.การส่งเสริม การฝึกและการประกอบอาชีพ มาตรา 16 (6) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1.การคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรา 67 (7) 2.รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งฝอยและสิ่งปฏิกูล มาตรา 67 (2) 3.การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ มาตรา 17 (12) ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 1.บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น มาตรา 67 (8) 2.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มาตรา 67 (5) 3.การจัดการศึกษา มาตรา 16 (9) 4.การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น มาตรา 17 (18) ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1.สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องงถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น 2.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรืบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร มาตรา 67 (9) 3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน มาตรา 16 (16) 4.การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 17 (3) 5.การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น มาตรา 17 (16)../add_file/อำนาจหน้าที่ การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง นั้น เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา ตลอดจนร่วมสร้างร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งจะสมบูรณ์ได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537( แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน ) และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้ำ มาตรา 67 (1) 2.ให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร มาตรา 68 (1) 3.ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น มาตรา 68 (2) 4.ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ มาตรา 68 (3) 5.การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ มาตรา 16 (4) 6.การสาธารณูปการ มาตรา 16 (5) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 1.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ มาตรา 67 (6) 2.ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ มาตรา 67 (3) 3.ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ มาตรา 68 (4) 4.การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส มาตรา 16 (10) 5.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย มาตรา 16 (2) 6.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล มาตรา 16 (19) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 1.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรา 67 (4) 2.การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มาตรา 68 (8) 3.การผังเมือง มาตรา 68 (13) 3.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง มาตรา 16 (17) 4.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน มาตรา 16 (5) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 1.ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว มาตรา 68 (6) 2.ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ มาตรา 68 (5) 3.บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร มาตรา 68 (7) 4.ให้มีตลาด มาตรา 68 (10) 5.การท่องเที่ยว มาตรา 68 (12) 6.กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ มาตรา 68 (11) 7.การส่งเสริม การฝึกและการประกอบอาชีพ มาตรา 16 (6) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1.การคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรา 67 (7) 2.รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งฝอยและสิ่งปฏิกูล มาตรา 67 (2) 3.การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ มาตรา 17 (12) ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 1.บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น มาตรา 67 (8) 2.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มาตรา 67 (5) 3.การจัดการศึกษา มาตรา 16 (9) 4.การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น มาตรา 17 (18) ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1.สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องงถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น 2.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรืบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร มาตรา 67 (9) 3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน มาตรา 16 (16) 4.การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 17 (3) 5.การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น มาตรา 17 (16)
ชื่อไฟล์ : hnCNHHIMon105849.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2564../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2564
ชื่อไฟล์ : JJZuPoBMon110046.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2564../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2564
ชื่อไฟล์ : NtfVwM3Wed121343.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 8 โครงการ จึงได้ประกาศประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 8 โครงการ จึงได้ประกาศประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 8 โครงการ จึงได้ประกาศประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : 7NSyCiKWed122025.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร../add_file/การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 8 โครงการ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 8 โครงการ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 8 โครงการ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราการจัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2563 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราการจัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2563 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราการจัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2563 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : 6HwaFfJWed43850.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กุมภาพันธ์ 2564 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กุมภาพันธ์ 2564 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กุมภาพันธ์ 2564 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : CTZqhmZWed44230.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มีนาคม 2564 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มีนาคม 2564 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มีนาคม 2564 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : kweXz0iWed44537.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เมษายน 2564 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เมษายน 2564 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เมษายน 2564 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : QbG5NjJWed50014.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2563../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2563
ชื่อไฟล์ : I1Vj1goWed50418.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ.2564 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ.2564 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ.2564 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : gLt8aUUThu25326.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุม จังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุม จังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุม จังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : Og42GQPThu30238.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564) จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564) จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564) จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : tpnIubVThu30547.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563) จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563) จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563) จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3iBRNmNThu33656.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : โครงสร้างองค์กร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โครงสร้างองค์กร../add_file/โครงสร้างองค์กร
ชื่อไฟล์ : CSjXQWZTue110437.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน../add_file/ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : V49mH1XTue110805.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2563 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2563 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน../add_file/ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2563 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : hTQSfBnTue111051.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2563 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2563 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน../add_file/ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2563 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : h6gJnUNTue111330.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2563 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2563 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน../add_file/ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2563 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : zCMluAQTue111632.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน../add_file/ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : GJEs4ahTue113233.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานป้องกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานป้องกัน../add_file/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานป้องกัน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mhlAiLaWed110247.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการใช้แก๊สชีวภาพจากเศษอาหารและมูลสัตว์ระดับครัวเรือน ประจำปี 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการใช้แก๊สชีวภาพจากเศษอาหารและมูลสัตว์ระดับครัวเรือน ประจำปี 2563 ../add_file/สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการใช้แก๊สชีวภาพจากเศษอาหารและมูลสัตว์ระดับครัวเรือน ประจำปี 2563
ชื่อไฟล์ : xs0y5ObWed111500.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย และรายงานผลการสำรวจ สภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย และรายงานผลการสำรวจ สภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง../add_file/ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย และรายงานผลการสำรวจ สภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง
ชื่อไฟล์ : WnPbKqgThu105543.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำ ทบทวน แก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกข้อบัญญัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำ ทบทวน แก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกข้อบัญญัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี../add_file/รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำ ทบทวน แก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกข้อบัญญัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อไฟล์ : awAnO3MThu110113.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำ ทบทวน แก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกข้อบัญญัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำ ทบทวน แก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกข้อบัญญัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี../add_file/รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำ ทบทวน แก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกข้อบัญญัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อไฟล์ : sOCxjceThu110927.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : มาตรการประหยัดพลังงานตามโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ประจำปี 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรการประหยัดพลังงานตามโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ประจำปี 2563../add_file/มาตรการประหยัดพลังงานตามโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ประจำปี 2563
ชื่อไฟล์ : 9t5JbtjThu112045.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังภัยแล้งและมาตรการประหยัดน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ประจำปี 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังภัยแล้งและมาตรการประหยัดน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ประจำปี 2563../add_file/ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังภัยแล้งและมาตรการประหยัดน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ประจำปี 2563
ชื่อไฟล์ : lQOPdqzThu14146.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2564../add_file/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2564
ชื่อไฟล์ : qlZeEfDThu14404.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : UyZMfidThu35136.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2564../add_file/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2564
ชื่อไฟล์ : 5hSmNZ6Thu14829.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มิถุนายน 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มิถุนายน 2564../add_file/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มิถุนายน 2564
ชื่อไฟล์ : AhtnfeeThu15005.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มิถุนายน 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มิถุนายน 2564../add_file/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มิถุนายน 2564
ชื่อไฟล์ : x4Y6I6EThu15125.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2564../add_file/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2564
ชื่อไฟล์ : รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ตามโครงการลดขั้นตอนการลงทะเบียนและจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ตามโครงการลดขั้นตอนการลงทะเบียนและจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563../add_file/รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ตามโครงการลดขั้นตอนการลงทะเบียนและจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1../add_file/1
ชื่อไฟล์ : K80WNA8Tue104458.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : 0jxUxb8Tue105558.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : 3cfYoJyTue111637.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : Z5JxcJGTue112151.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กรกฎาคม 2564 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กรกฎาคม 2564 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กรกฎาคม 2564 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : I2BhoDJTue41308.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : rQB037NWed40515.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 2 โครงการ จึงประกาศประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 2 โครงการ จึงประกาศประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 2 โครงการ จึงประกาศประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : ByEzDn4Wed41256.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 3 โครงการ จึงประกาศประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 3 โครงการ จึงประกาศประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 3 โครงการ จึงประกาศประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : OrJ0zc2Wed42440.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 1 โครงการ จึงปรกาศประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 1 โครงการ จึงปรกาศประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 1 โครงการ จึงปรกาศประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา จึงประกาศมา เพื่อทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา จึงประกาศมา เพื่อทราบโดยทั่วกัน../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา จึงประกาศมา เพื่อทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : wcfiZQDThu25132.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต จึงประกาศประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต จึงประกาศประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต จึงประกาศประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : 66fAjBWTue105256.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์เข้าสอบคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์เข้าสอบคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน ../add_file/ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์เข้าสอบคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : s4yHxlkThu100811.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์เข้าสอบคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์เข้าสอบคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน../add_file/ ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์เข้าสอบคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : uthRONAThu25701.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง ให้ทราบโดยทั่วไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง ให้ทราบโดยทั่วไป../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง ให้ทราบโดยทั่วไป
ชื่อไฟล์ : CVokOv3Fri33056.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 3 โครงการ จึงประกาศประชาสัมพันธ์การคำนวณราคากลางโครงการ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 3 โครงการ จึงประกาศประชาสัมพันธ์การคำนวณราคากลางโครงการ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 3 โครงการ จึงประกาศประชาสัมพันธ์การคำนวณราคากลางโครงการ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : kTTOtlSTue23839.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ได้ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทท้องถิ่น ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ได้ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทท้องถิ่น ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ได้ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทท้องถิ่น ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : Xaoc2xiTue24550.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : MLodfhmTue24206.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ได้ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ได้ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ได้ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ได้ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ได้ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ได้ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : MRimfenWed34013.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง
ชื่อไฟล์ : dNzlJqiWed34627.pdf <