ชื่อเรื่อง : ประกาศ เรื่อง การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ชื่อไฟล์ : WXV5CpAMon114727.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประมาณกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ แต่ละคันและเครื่องจักรกลต่างๆ แต่ละชนิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน