ชื่อเรื่อง : ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(สำหรับแบบ IIT) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง
ชื่อไฟล์ : gaj5BQEWed21452.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(สำหรับแบบ IIT) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน