ชื่อเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง
ชื่อไฟล์ : EgdS5imFri110549.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ประกาศกำหนดสถาที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง