ชื่อเรื่อง : รายงานรับ-จ่ายเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ2564
ชื่อไฟล์ : Kp6hWmhFri120927.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงได้จัดทำประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 1 ตุลาคม-30 กันยายน 2564 ) เพื่อให้ประชาชนรับทราบ