ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 4 โครงการ
ชื่อไฟล์ : Rha1JPnThu24947.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จำนวน 4 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนานวล-นาประดู่ บ้านนานวล หมู่ที่ 4 ตำบลคำครั่ง 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบูรพา-หนองสนม บ้านบูรพา หมู่ที่ 8 ตำบลคำครั่ง 3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนบ้านนาประดู่ บ้านนาประดู่ หมู่ที่ 6 ตำบลคำครั่ง 4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบูรพา-ชลประทาน บ้านบูรพา หมู่ที่ 8 ตำบลคำครั่ง