info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คำครั่ง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร. 045-210652 แฟกซ์ 045-210376


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 46
เมื่อวาน 159
เดือนนี้ 4,384
เดือนที่แล้ว 7,405
ทั้งหมด 32,209

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการป้องกันและให้ความรู้เรื่องสารเสพติด โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงในกลุ่มวัยทำงาน ปีงบประมาณ 2562 [27 ธันวาคม 2562]
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างถนนที่สวยงาม [5 ธันวาคม 2562]
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายในกลุ่มวัยทำงาน หมู่ 7 ประจำปี 2562 [30 ตุลาคม 2562]
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายในกลุ่มวัยทำงาน หมู่ 9 ประจำปี 2562 [30 ตุลาคม 2562]
 
volume_down ประกาศทั่วไป
ประกาศ เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
ประกาศ เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
ประกาศประชาสัมพันธ์การสัมมนาออนไลน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38

volume_down ประชาสัมพันธ์-ราคากลาง
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 3 โครงการ grade
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 2 โครงการ grade
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 3 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview83
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 4 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview74

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42
ประกาศ เรื่อง การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะซื้อพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุก่อสร้างคอนกรีตผสมเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview16
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview44
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายสมบัติ เสตรา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง

 

(นายวิระชาติ บุญประชม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร