messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คำครั่ง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีเสริมเหล็กสายนาประดู่ ม.๖ - นานวล ม.๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
ประกวดราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาประดู่ หมู่ 6 - นานาล หมู่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาประดู่ - สีแยกร่องไผ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลคำครั่ง อำเภอเดขอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลาง จำนวน 7 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธ๊การคำนวณราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธ๊การคำนวณราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ประจำปี พ.ศ.2565 ครั่งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศโดยเฉพาะวิธีเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ 496 - 59 - 003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการ "ตาวิเศษ อุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 และน้ำมันดีเซลบี 7 โครงการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลคำครั่ง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน ม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการ "ตาวิเศษ อุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
โครงการคลองสวยน้ำใส กิจกรรมกำจัดผักตบชวาวัชพืชและสิ่งกีดขวางลำน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่นสร้างป่า รักษ์น้ำ" ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
1 - 20 (ทั้งหมด 45 รายการ) 1 2 3

× องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง