ชื่อเรื่อง : การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ชื่อไฟล์ : F93TZN8Wed112753.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรีจึงขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งเผยแพร่บทความ จำนวน 5 เรื่่อง ต่อไป