ชื่อเรื่อง : ประกาศ เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563
ชื่อไฟล์ : 8qNjwluThu114006.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุด จังหวัดอุบลราชธานี ออกประกาศ เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563 ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน