ชื่อเรื่อง : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ
รายละเอียด : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาคความหมาะสมกับตำแหน่ง วัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกๆเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
ชื่อไฟล์ : tDbmPK2Mon41258.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้